Vänner:

Irlands förra president numera doktorand i kanonisk rätt vid påvliga Gregorianauniversitetet Mary McAllise uppmanar påven att utveckla en strategi för att inkludera kvinnor i hela kyrkan, inklusive maktstrukturen:

”Today, we challenge Pope Francis to develop a credible strategy for the inclusion of women as equals throughout the church’s root and branch infrastructure, including its decision-making.”

– Mary McAleese

https://www.ncronline.org/news/vatican/former-irish-president-tells-pope-develop-credible-strategy-womens-inclusion