Min debattartikel i Katolskt Magasin nr 3/18

I Katolskt Magasin 1 /18 skriver Birgitta Ekman ett långt resereportage från en katolsk rundresa i Kazakstan som hon och Ulf Ekman gjorde förra året på inbjudan av ärkebiskop Thomas Peta i huvudstaden Astana och hans hjälpbiskop Athanasius Schneider.
Kazakstans katolska biskopar har gjort sig kända för att ansluta sig till den officiella kritiken mot Franciskus och särskilt hans apostoliska uppmaning Amoris Laetitia /Kärlekens glädje som kom efter familjesynoden 2015. Biskop Athanasius Schneider har beskrivit biskopssynoden om familjen i termer av ”Satans rök försökte tränga sig in Paul VI aula och att man fortfarande kan känna lukten av denna infernaliska rök i arbetsdomumentet “Instrumentum Laboris”.
Med tanke på den motståndsrörelse inom katolska kyrkan som i olika nätverk och organisationer mobiliserar sig mot påve Franciskus kan man undra vad paret Ekmans besök sänder för signaler bland katoliker i Kazakstan ? Bland katoliker i Sverige ? Franciskus har gjort sig känd för en mer pastoral och barmhärtig syn på familjen, på skilsmässa och på frånskilda och omgiftas möjlighet att gå till kommunion. Mot detta har Kazakstans biskopar offentligt protesterat. Athanasius Schneider har tex i raljerande ton förkunnat att ”barmhärtighet av pastorala skäl och som det påstås i våra dagar Guds ömhet bara är en ursäkt för att rättfärdiga försyndelser.”
Franciskus har förkunnat att alla människor är Guds barn. Athanasius Schneider ondgör sig över detta uttalande och hävdar att Franciskus sätter sig upp mot Gud själv ty ”Bara de är Guds barn som är döpta i tron på Kristus.”
I anslutning till detta bör även nämnas Athanasius Schneiders syn på judar. Om ersättningsteologi leder till antisemitism så kan Athanasius Schneider sägas främja antisemitism genom uttalanden som att ”judarna avsagt sig Guds förbund genom Joh 15:23 ”Den som hatar mig hatar också min fader.” ”Dessa Jesu ord är fortfarnade giltiga när det gäller judar ty ”Himmel och jord skall förgå, men mina ord skall inte förgå.” (Mark 13:31). När dagens judar förnekar Jesus så förnekar de också Fadern och hans förbund. Ty ytterst finns bara ett förbund, inte två: Det Gamla förbundet har övergått i det Nya förbundet”
Franciskus har tvättat kvinnors fötter på skärtorsdagen vilket Athanasius Schneider anser att ”varje förnuftig person inom alla kulturer anser vara något opassande, ja till och med en aning oanständigt.”
Mot denna bakgrund är det anmärkningsvärt att Birgitta Ekman – som i sitt långa resereportage om katolska kyrkan i Kazakstan bland mycket annat ägnar textutrymme till att beskriva hur bilister kan bete sig om de råkar ”missa en avfart” på en motorväg – samtidigt helt reservationslöst utelämnar all information om hur hennes och Ulf Ekmans biskopliga värdar ”missat avfarten” till Andra Vatikankonciliet och lugnt kör vidare på den förkonciliära vägen från Första Vatikankonciliet. Ja ”missat” kanske inte är rätt ord. Biskoparna har rättare sagt helt sonika monterat ned vägskyltar som bla pekar mot ”Nostra Aetate” och ”Aggiornamento” för att i Kazakstan ostört kunna fortsätta köra sitt eget förkonciliära race. Sorgligt!
Irène Nordgren

// Irène

PS Biskoparna tillsammans gör gemensam sak i motståndet mot Franciskus.

I Stockholms Katolska Stift får de draghjälp i detta syfte av Katolsk Observatör Nu senast http://katobs.se/art_marriage_negri.html

Katolsk Observatör låtit översätta många av biskop Schneiders alster som de gärna promotar.

I KM pappersartikeln finns källhänvisningar till citaten som åberopas tex http://catholicherald.co.uk/news/2015/10/15/archbishop-peta-the-smoke-of-satan-has-entered-synod-discussions/