DN 18 april

”Vi måste se varningstecknen när demokratin hotas, skriver Hédi Fried och Julie Lindahl.”

”Nazisterna i Nordiska motståndståndrörelsen har fått tillstånd att demonstrera i Ludvika den 1 maj. Nu känner de sig accepterade av samhället, och tar det som sanktion att gå ut i skolorna och sprida sin lögnaktiga propaganda, som DN kunde rapportera i helgen (15/4). Vad blir nästa steg?”

https://www.dn.se/kultur-noje/hedi-fried-nazister-marscherar-pa-gatorna-och-vi-tittar-pa/?forceScript=1&variantType=medium

Göran Greider ledare Dala-Demokraten

”Inte klokt att nazisterna tillåts demonstrera i Ludvika! Är det av prestigeskäl från polisens sida?”!

”Polisen i Ludvika har gett tillstånd till nazistiska Nordiska motståndsrörelsen att demonstrera på 1 maj. Och jag anser att det är helt uppåt väggarna. Rörelsen har fått ett fäste i just Dalarna och i synnerhet i Ludvika kommun. De har stått, med militaristisk uppsyn, vid skolor och försökt värva anhängare bland skolbarn. Lärare med judisk bakgrund har utpekats av dessa nazister.”

” I åtskilliga ledare och även i andra sammanhang har jag länge påpekat att det borde finnas utrymme i Ordningslagen för att säga nej till denna nazistiska organisation att demonstrera. Polisen får säga nej till en sammankomst ”om det är nödvändigt med hänsyn till ordningen eller säkerheten vid sammankomsten eller, som en direkt följd av den, i dess omedelbara omgivning eller med hänsyn till trafiken eller för att motverka epidemi.” Risken för epidemi är i det här fallet visserligen enbart ideologisk (vilket är illa nog). Men Ludvikapolisen menar sig kunna klara av säkerheten på 1 maj.

Jovisst. Men det sker ju genom uppenbart extraordinära åtgärder: Extra polisstyrkor måste kallas in från andra delar av landet, vilket skedde även i Borlänge, Falun och Göteborg.”

Hör Mats Lagerblad, biträdande kommenderingschef vid region Bergslagen på en presskonferens förklara varför NMR får tillstånd att demonstrera

- Sammankomst som åtnjuter ett starkt grundlagsskydd
- Alla som söker tillstånd ska behandlas lika oavsett politisk åskådning
- Det är vår skyldighet att se till att det kan ske.
-Det är lika behandling som gäller så länge man inte begår brott eller vi gör bedömningen att vi inte kan säkerställa allmän ordning och säkerhet.

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/dalarna/nazister-far-demonstrera-i-ludvika

// Irène

PS Hur kommer det sig att Mats Lagerblad har fått tolkningsföreträde av lagen ?

Hur kommer det sig att en biträdande kommenderingschef kan åberopa sig på svensk grundlag och påstå att en våldsbejakande, högerextrem, rasistisk, förintelseförnekande och militant organisation ska behandlas som vilken organisation som helst.

Antingen är det fel på lagen eller på Mats Lagerblads tolkning.

Så här skriver Göran Greider

”Om det till slut skulle krävas tjugotusen poliser eller halva försvarsmakten för att garantera säkerheten när några hundra nazister demonstrerar – vore det en rimlig tolkning av Ordningslagen? Jag tycker inte det.”