Har skrivit nedanstående  ”brev” till  Bengt Malmgren på dennes blogg  utifrån  hans  där brinnande engagement  för samvetsfrihet  och åberopande av ett pressmeddelande från biskop Anders utifrån dennes likaledes  stora  engagement  i ämnet.

http://katolsktfonster.se/forum/blogs/bengts_blogg/archive/2011/05/17/regeringens-chefsideolog-har-talat.aspx

 Bengt

Utifrån  din helt  gränslösa  indignation och förkastelsedom över Åsa Regnér  och ditt försvar för samvetsfrihet  i alla lägen ?

Vad  anser du om att en icke-läkare och  katolsk biskop  tar sig tolkningsföreträde att medicinskt bedöma om en abort är  nödvändig eller inte för att rädda en gravid kvinnas liv ?

Det handlar om biskop Thomas Olmstedt i Phoenix

Läs den högtidliga  bannlysningen i dec 2010 av sjukhuset som vänder sig till de mest fattiga och utsatta i USA.

Barmhärtighetens  apostel  biskop Olmstedt  påminner  också  i sin förkunnelse om att sr Margaret Mc Bride har exkommunicerat sig själv .

“It was thus my duty to declare to the person responsible for this tragic decision that allowed an abortion at St. Joseph’s, Sister Margaret McBride, R.S.M., that she had incurred an excommunication by her formal consent to the direct taking of the life of this baby. I did this in a confidential manner, hoping to spare her public embarrassment.”

http://ncrnews.org/documents/olmsted_statement_dec21_2010.pdf

Biskop Anders skriver i pressmeddelandet du åberopar

”Respekten för enskilda personers samvete borde vara en självklarhet i dagens Sverige. ”

http://www.katolskakyrkan.se/1/1.0.1.0/357/1/?item=art_art-s1/416

Som katolik undrar jag över varför inte biskop Anders skrev ett pressmeddelande och tog avstånd från sin kollega i USA  bristande respekt för sr Margaret Mc Brides samvetsfrihet.

Vad anser du som katolik Bengt ? Bör  vi katoliker  protestera när vår biskop bara försvarar samvetsfrihet SELEKTIVT ?

// Irène

PS  Mer info

http://www.katolskvision.se/blog/?p=1496

http://www.katolskvision.se/blog/?p=1651