SVERIGES RADIO P4 KRONOBERG

”Katolska kyrkans utspel falskt: Ansökte aldrig om klockringning”
https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=106&artikel=6955892

”Det var när Stiftelsen Växjö muslimer fick tillstånd för böneutrop en gång i veckan som Ingvar Fogelqvist, kyrkoherde på Sankt Mikaels församling i Växjö, sa till Smålandsposten att hans kyrka ansökt om klockringning för 10-15 år sedan men att man då fått avslag.”

”Men det stämmer inte. P4 Kronoberg har pratat med Växjö kommun som grävt djupt i sina system – utan att hitta någon ansökan. P4 Kronoberg har också pratat med polisen, som sökt tillbaka i sina system ända bak till 1996. Inte heller där har man hittat någon ansökan.

– Jag tänker på att vi var lite för snabba där då. Vi skulle kanske ha kollat bättre om vi hade ett dokument. Men jag gick på muntlig information. Vi har levt i föreställningen om att det blev ett avslag. Men vi hittar inget dokument, så det verkar ju så…”

// Irène

PS Det visar sig alltså att kyrkoherde Ingvar Fogelqvist lyssnat på sura församlingsmedlemmar som förmodligen ogillar muslimer och därför också ogillar tillstånd om böneutrop. Men Ingvar Fogelqvist nöjer sig inte med att bara lyssna på surt skvaller utan går ut i media och får den förväntade uppmärksamheten …….

I ny intervju här nedan konfronteras Fogelqvist.

”Det är ju inte bra att det har blivit en felaktig uppgift” säger Ingvar Fogelqvist som avslutning

Om jag får säga en sak ? Ett tydligt fall av UNDERSTATEMENT!

http://www.smp.se/vaxjo/katolska-kyrkan-nekades-klockringning-kunde-stora-villaomrade/

*******************************************************************************

Så här lät det innan media avslöjade att någon ansökan om klockringning inte inkommit.
”Katolska kyrkan fick inte tillstånd att ringa i kyrkklockan” Rubrik Smålandsposten 11 maj

”För ett antal år sedan ansökte Katolska kyrkan i Växjö, Sankt Mikaels församling, om att få ringa i en kyrkklocka inför gudstjänster och andra aktiviteter. Men församlingen fick avslag på sin ansökan.”

Här intervjuas kyrkoherden som talar i ”vi form” om ansökan och avslag och om orättvisa……

https://www.tv4.se/nyheterna/klipp/v%C3%A4xj%C3%B6-muslimer-f%C3%A5r-ha-b%C3%B6neutrop-n%C3%A5got-som-nekades-katolska-kyrkan-p%C3%A5-90-talet-3970138

SIGNUM spär gärna på orättvisan ”Det bör förutom det nyligen givna tillståndet för muslimska böneutrop beaktas att Svenska kyrkans domkyrka i Växjö liksom några svenskkyrkliga församlingar i staden låter kyrkklockorna ringa.”

http://signum.se/kyrkklockor-i-vaxjo-pa-lika-villkor/