5 mars i Aktuellt diskuterade muslimernas ansökan om böneutrop i moskén i Växjö med bla biskopen i Växjö Stift Fredrik Modeus och Ann Heberlein (M) som båda företräder motsatt uppfattning i frågan om religionsfrihet i allmänhet och böneutrop i synnerhet. Betyder religionsfrihet att slippa eller möjliggöra böneutrop ?

Biskop Modéus argument att tillåta böneutrop bla

-Jag är kristen och utifrån min kristna tro vill jag möta andra människor med gästfrihet och generositet.

https://www.youtube.com/watch?v=N9SPG3f0E8A

Smålandsposten 22 maj

”Magnus Karlsson: ”Vi har anledning att vara självkritiska”

”Det här är bakgrunden: Tipset kom till redaktionen från en mångårig lokalpolitiker.”

http://www.smp.se/debatt/magnus-karlsson-vi-har-anledning-att-vara-sjalvkritiska/

Idag 22 maj går kyrkoherde Ingvar Fogelqvist ut med ett meddelande på församlingens hemsida under rubrik ”Angående kyrkklocka i katolska församlingen i Växjö”
Meddelandet överensstämmer inte med hur kyrkoherden uttryckt sig tidigare och som avslutas med orden ”Tilläggas kan, att denna händelse för 25 år sedan inte har särskilt mycket att göra med muslimernas tillstånd nyligen till böneutrop.”

http://www.sanktmikael.se/

// Irène

PS Det hade varit klädsamt om också kyrkoherden hade sagt som Smålandsposten ”Vi har anledning att vara självkritiska”
Men icke ! Istället blir det ett försvarstal. Det är ju just det faktum att muslimer fick tillstånd till böneutrop och att kyrkoherden till att börja med fick det att låta som att underförstått i samma veva katoliker fick avslag till klockringning som var anledning till att kyrkoherdens budskap om orättvisa gick ut över världen.
Inte bara pinsamt utan även farligt – nu inför valet – om inte kyrkoherden inser att han ordentligt spätt på islamofobiska tendenser i det svenska samhället.
Det hela blir inte heller bättre av att Smålandsposten uppgett att det var en fd KD regionpolitiker och medlem i katolska församlingen som tipsade Smålandsposten och som måste ha jublat över genomslagskraften av att få ut Kristdemokraternas budskap om böneutrop med hjälp av Ingvar Fogelqvist inte bara i Sverige utan hela världen ……
Men kyrkoherde Ingvar Fogekqvist väljer att blunda och slå dövörat till…..

Ingvar Fogelqvist det ringer klockor…… varningsklockor!

Det vore klädsamt med ett uttalande inte bara av en biskop i svenska kyrkan utan också av en biskop i katolska kyrkan…..