17 maj ordnade Katolskt Forum ett panelsamtal i Sankta Eugenia kyrka om dödshjälp mellan professor Staffan Bergström och pater Thomas Idergard SJ och Benedicta Lindberg från Respekt som moderator.

Jag och leg läkare Elisabeth Finné deltog som åhörare.

I KM 6 / 18 pläderar Elisabeth Finné i en debattartikel för ”Rätt till ett gott liv till slutet.”

http://www.katolsktmagasin.se/2018/06/12/nej-tack-till-aktiv-dodshjalp-ja-tack-till-ratten-till-ett-gott-liv-till-slutet/

I KM 7-8 /18 skriver jag en replik och Elisabeth Finné en slutreplik.

Jag är helt överens med Elisabeth Finné om ”Rätt till ett gott liv till slutet”.
I motsats till Elisabeth Finné så försöker jag dock inte komma undan att erkänna att denna ”rätt” stundom inte går att uppfylla utan HJÄLP. ”Hjälp av en läkares unika förskrivningsrätt och ordinationsbedömning.”
Kalla det dödshjälp, ”palliativ sedering”, eller ”sova in i döden”……you name it !

Jag betvivlar inte ett ögonblick att Elisabeth Finné och övrig personal utför ett oerhört värdefullt arbete på hospicet i Sundsvall.

Det som jag ville ha sagt var att även om Hospice verksamhet byggs ut så att alla får möjlighet till ”ett gott liv till slutet ” så kommer det alltid finnas människor som önskar bestämma själva när HJÄLPEN ska sättas in.

// Irène