Ja det tycks som om biskop Anders och Stiftet stödjer ett utspel mot påven och Vatikanen ?
Detta med anledning av den tystnad från biskop Anders som råder efter att diakon Göran Fäldt gått ut på youtubekanalen KATOLSK HORISONT (som drivs av franciskanerna i Jönköping) och uppmanat katoliker i Stiftet att skriva på en petition som vill bojkotta James Martin SJ som talare på Världsfamiljmötet i Dublin 20 -26 augusti dit även Franciskus väntas.http://www.youtube.com/watch?v=SKBHbAWSV8o&feature=share


James Martin SJ är inbjuden av Vatikanen.

”Martin explained that the invitation was jointly offered by the Dicastery for Laity, Family and Life at the Vatican and the Archdiocese of Dublin, who are together organizing the Meeting. ”
https://www.newwaysministry.org/2018/06/12/vatican-invites-fr-james-martin-to-present-on-lgbt-issues-at-world-meeting-of-families-2018/

Det tycks som om James Martin SJ alltså är inbjuden av just det påvliga råd där biskop Anders i egenskap av kardinal själv är rådgivare ……

”Biskop Anders Arborelius OCD är för nuvarande rådgivare vid påvliga lekmannarådet, som dock fått en ny skepnad genom sammanslagningen av de påvliga råden för lekfolk, familjen och livet.”

https://www.katolskakyrkan.se/katolska-kyrkan-i-sverige/var-biskop-kardinal-arborelius/vad-ar-en-kardinal

Det är allom bekant att biskop Anders är ytterst noga med vad som i hans Stift ”har bemyndigande att kalla sig ”katolskt.” Tex har biskop Anders på Stiftets hemsida vid 2 tillfällen förkunnat att ”Katolsk Vision inte har bemyndigande att kalla sig katolsk.”

När nu franciskaner via ”Katolsk Horisont” marknadsför diakon Göran Fäldt och dennes kampanj och en protest från biskop Anders lyser med sin frånvaro på Stiftets hemsida tolkar nog många katoliker med mig att tystnaden talar för att diakon Göran Fäldt har stöd av sin biskop.

Diakon Göran Fäldt menar att samkönade relationer ”angriper familjen i dess fundament”?

Det är också allom bekant att biskop Anders själv delar diakon Fäldts uppfattning sedan biskop Anders själv 2006 varit en av initiativtagarna till kampanjen BEVARA ÄKTENSKAPET som var en protest mot den planerade lagändringen i svensk lagstiftning att göra äktenskapet könsneutralt i juridisk mening.

// Irène

PS Som katolik i Stockholms katolska Stift efterfrågar jag information om på vilket sätt samkönade relationer ”angriper familjen i dess fundament”?
”Katoliker i Stockholms katolska stift styrs till att sitta kvar i katolsk småskola”
http://www.katolskvision.se/blog/?p=25285