Stockholms katolska Stift stödjer alltså genom diakon Göran Fält den petition som initierats genom irländska grenen av amerikanska organisationen TRADITION, FAMILY, PROPERTY i syfte att bojkotta James Martin SJ som talare på Världsfamiljmötet i Dublin 21-26 augusti. https://www.worldmeeting2018.ie/en/
Se programmet.
://www.worldmeeting2018.ie/en/Programme

Bland talarna presenteras James Martin SJ och hans ämne ”Showing Welcome and Respect in our Parishes for ‘LGBT’ People and their Families.”
https://www.worldmeeting2018.ie/en/Programme/Congress/Thursday-Programme/Session-2-Presentation-3

Det inte bara kampanjas mot James Martin SJ utan det anordnas även i Dublin en parallell familjekonferens ”A Conference on the Catholic Family” av organisationen The Lumen Fidei Institute till vilken bla Franciskus 2 främsta motståndare kardinal Burke från USA och biskop Athanasius Schneider från Kazakstan inbjudits att tala via länk / video.

Jag läser i programmet

Onsdag 22 augusti 9.45-1030 Cardinal Raymond Burke …………Restoring a Pro Family Culture – Video address
Torsdag 23 augusti 12.15-0100 Bishop Athanasius Schneider …….The situation in the Church and the Secrets of Fatima – Video”

Läs hela programmet här och se också videon som presenteras !

http://www.lumenfidei.ie/wp-content/uploads/files/conference-programme.pdf

https://www.lumenfidei.ie

https://youtu.be/yshCGQmgVFA

Istället för Franciskus apostoliska uppmaning Amoris Laetitia / Kärlekens Glädje från 2016 kommer den alternativa familjekonferensen att fokusera på påve Pius Xl encyklika Casti Connubii från 1930 och handla om ämnen som äktenskap, fortplantning och befruktning.

The National Catholic Register http://www.ncregister.com/blog/kschiffer/critics-of-world-meeting-of-families-plan-parallel-conference-in-dublin

The Tablet skriver under rubrik ”Irish Conservative Catholics to hold alternative conference on marriage and family in August”

”They have betrayed Christ because we cannot give platforms to people like Fr James Martin where he spreads confusion’https://www.thetablet.co.uk/news/9255/irish-conservative-catholics-to-hold-alternative-conference-on-marriage-and-family-in-august

Crisis Magazine
”A venue has been chosen very close to the World Meeting of Families in order to facilitate those who wish to go from the RDS to the Lumen Fidei conference in Ballsbridge. There they will hear from Cardinal Raymond Burke via video and Kazakhstani Bishop Athanasius Schneider, both prominent critics of Pope Francis.”

https://www.crisismagazine.com/2018/bishops-kazakhstan-reaffirm-humanae-vitae

// Irène

PS Det är när jag ser att alternativkonferensen ska fokusera på påve Pius XI encyklika Casti Connubii från 1930 som det verkligen tydliggörs att diakon Göran Fäldt är biskop Anders språkrör.
Biskop Anders har givit IMPRIMATUR till Göran Fäldts svenska översättning av den 88 år gamla äktenskapsencyklikan !

På Stiftes hemsida

CASTI CONNUBII – OM DET KRISTNA ÄKTENSKAPET
Pius XI Imprimatur
Stockholm 9 maj 2016
+ Anders Arborelius ocd., Biskop av Stockholm

© Copyright 2016 för den svenska översättningen, Katolska Utskottet för Äktenskap och Familj (KUÄF) och Göran Fäldt.
Översättning till svenska, Göran Fäldt (2016).
https://www.katolskakyrkan.se/media/2135/casticonubiisvenska.pdf

https://www.katolskakyrkan.se/kontakt/johannes-paulus-ii-s-pastoralcentrum/kuaf


På Stiftets hemsida finns en diger textsamling som speglar diakon Göran Fäldts och biskop Anders teologiska preferenser och kyrkliga favvisar – bla Kazakstans biskopar under rubrik

”Kazakhstans biskopar bekräftar äktenskapets oupplöslighet med dess konsekvenser”

”Astana, Kazakhstan, 2 januari 2018 (CNA). – ”Tre kazakhstanska biskopar undertecknade i söndags ett uttalande som bekräftade att det inte är tillåtligt (illicit) att tillåta katoliker som är frånskilda och ogiltigt omgifta sakramental kommunion om de inte lever i enlighet med den sedan länge gällande Kyrkans undervisning.
Uttalandet offentliggjordes som svar på sådana normer som ett flertal biskopsgruppen utfärdat sedan Amoris laetitia promulgerats.”
”Det är inte tillåtligt (non licet) att rättfärdiga, godkänna eller legitimera, vare sig direkt eller indirekt, frånskilda och icke äktenskapliga stabila sexuella relationer genom den sakramentala disciplinen så kallade ”frånskilda och omgifta” till den Heliga kommunionen, som i detta fall är en disciplin som är främmande för hela den katolska och apostoliska traditionen (läs hela brevet 31 december 2017 till biskoparna).”

https://<a href=”http://www.katolskakyrkan.se/media/2932/kazakhstan00005.pdf”>www.katolskakyrkan.se/media/2932/kazakhstan00005.pdf”>www.katolskakyrkan.se/media/2932/kazakhstan00005.pdf
www.katolskakyrkan.se/katolska-kyrkan-i-sverige/stockholms-katolska-stift/stiftsorgan/katolska-utskottet-for-aktenskap-och-familj/artiklar-och-texter-kuaf

Med anledning av polariseringen kring det kommande VÄRLDSFAMILJMÖTET i Dublin går det tyvärr inte att dra någon annan slutsats än att diakon Göran Fäldt är Stiftets och biskop Anders språkrör i motståndsrörelsen mot på Franciskus och dennes inbjudan av James Martin SJ till Världsfamiljmötet. Av textsamlingen på Stiftets hemsida att döma allierar sig Stockholms katolska stift med Franciskus motståndare i en rad frågor………

Så sorgligt att vara katolik i Stockholms katolska stift !