Bild och text från James Martins FB sida idag. ”Thanks to the 1,200 people who came to my talk this morning on LGBT Catholics at the World Meeting of Families in Dublin, and who waited in line for three hours to have books signed. I was so grateful to be invited by the Vatican and to meet everyone! My heart is filled with gratitude!”

America återger James Martins SJ hela tal som han idag höll på Worldfamily meeting i Dublin

”Father James Martin: How parishes can welcome L.G.B.T. Catholics”<

Bla beskriver James Martin hur ”katolska HBTQ personers och deras familjers andliga liv är beroende av var de råkar leva och bo. De som har turen att bo i en storstad med vidsynta präster eller de som bor på en ort med en homofob präst……Det är skandal ! Varför ska tron vara beroende av var du råkar bo? ”

”So I’d like to talk about three areas. First, what are some fundamental insights for parishes? Second, what can a parish do to be more welcoming and respectful? Finally, what might the Gospel say to us about this ministry? Let’s begin with six fundamental insights.”

Grundläggande insikter för församlingar

1) They are Catholic.
2) They do not choose their orientation.
3) They have often been treated like lepers by the church.
4) They bring gifts to the church.
5) They long to know God.
6) They are loved by God.

Vad kan församlingar göra för att bli mer välkomnande och respektfulla?
1) Examine your own attitudes towards L.G.B.T. people and their families.
2) Listen to them.
3) Acknowledge them in homilies or parish presentations as full members of the parish, without judgment and not as fallen-away Catholics. L.G.B.T. people should never be degraded or humiliated from the pulpit—nor should anyone.
4) Apologize to them.
5) Don’t reduce gays and lesbians to the call to chastity we all share as Christians.
6) Include them in ministries.
7) Acknowledge their individual gifts.
8 Invite everyone on the parish staff to welcome them.
9) Sponsor special events or develop an outreach program.
10) Advocate for them. Be prophetic.

Vad kan evangeliet lära oss? James Martin tar berättelsen ur Lukasevengeliet med Jesu möte i Jeriko med Sackeus som krupit upp i ett mullbärsträd för att få syn på Jesus. Som tullindrivare i maskopi med Rom betraktades Sackeus av judarna som ärkesyndare och outsider. James Martin vill få sina åhörare att se på Sackeus som en symbol för HBTQ katoliker. Inte för att HBTQ människor är större syndare än vi andra utan för att de precis som Sackeus känner sig marginaliserade. James Martin påminner om vad Jesus säger ”Sackeus, skynda dig ner, för i dag måste jag gästa ditt hem.”

Så säger James Martin ”Then comes my favorite line in the story: “All who saw it began to grumble!” Which is exactly what is happening today toward L.G.B.T. people. People grumble! Go online and you’ll see all the grumbling. An offer of mercy to someone on the margins always makes people angry.”

https://www.americamagazine.org/faith/2018/08/23/father-james-martin-how-parishes-can-welcome-lgbt-catholics

// Irène

PS Apropå knorra …….Jag kom osökt att tänka på diakon Göran Fäldt som står i klungan av människor och knorrar över Jesus som välkomnar Sackeus ……

Signum låtsas som det regnar och nämner inte med ett ljud att deras jesuitkollega James Martin var inbjuden till Världsfamiljmötet medan deras systertidning America återger talet i sin helhet. För att inte tala om Stockholms Katolska Stift som låter dess diakon Göran Fäldt (som ordförande i Katolska utskottet för äktenskap och familj) bli dess språkrör att stå och knorra över att katolska HBTQ människor ska inkluderas i katolska församlingar och därför ville skapa opinion för att James Martin SJ skulle exkluderas från Världsfamiljmötet i Dublin.

https://www.youtube.com/watch?v=SKBHbAWSV8o&feature=share