”Positiva uttalanden om homosexuella kostade jesuitrektorn tjänsten.”

https://www.katholisch.de/aktuelles/aktuelle-artikel/schwulenfreundliche-aussagen-kosten-jesuiten-rektor-das-amt

Ansgar Wucherpfennig SJ – rektor för jesuiternas universitet St Georgen i Tyskland har inte fått godkännande /Nihil Obstat från Vatikanen för fortsatt ledarskap utan har förlorat sin rektorstjänst. Anledningen är att Ansgar Wucherpfennig har uttalat sig positivt om homosexuella och om välsignelse av samkönade par.

https://religion.orf.at/stories/2940301/

Wir Sind Kirche i Tyskland tar emot nyheten med stor upprördhet och förväntar sig att tyska biskopskonferensen offentligt ska protestera mot romerska instanser samtidigt som Wir sind Kirche tror på direkt kontakt mellan Franciskus och jesuiternas generalföreståndare Arturo Sosa SJ och ansvarige provinsialen Johannes Siebner SJ.

Wir Sind Kirche påpekar att Familjesynoden 2014 / 2015 visade på avgrundsdjupa meningsskiljaktigheter mellan läroämbetets och det troende lekfolkets positioner. Och med anledning av den pågående ungdomssynoden i Vatikanen påpekar Wir Sind Kirche att många ungdomar anser att kyrkans lära om homosexualitet är felaktig. ”Rom måste dra konsekvenser av detta och åter erkänna teologins autentiska läroämbete nedtryckt sedan 1863. I varje fall står klart att homosexualitet ur biblisk och antropologisk synpunkt inte längre kan anses som moralisk avvikelse och homosexuella relationer kan inte längre dömas som svår synd.”

https://www.wir-sind-kirche.de/?id=128&id_entry=7271

Jesuiternas tyska provinsial Johannes Siebner SJ jämför Vatikanens stil med en ”bysantinsk hovstat.”
https://www.katholisch.de/aktuelles/aktuelle-artikel/johannes-siebner-zu-ansgar-wucherpfennig-rektor-sankt-georgen

// Irène

PS Wir Sind Kirche – genom Christian Weisner Tyskland – ger adressen till Ansgar Wuchenpfennig så att de som vill uttrycka sitt stöd kan göra det skriftligt

wucherpfennig@sankt-georgen.de