Påvliga Ecclesia Dei kommissionen bekräftar på tisdagen  att enbart manliga ministranter  är  tillåtna vid firandet av ”gamla mässan ” .   Det blir  mer ”sakralt och  högtidligt” på det viset menar Eccleisa Dei kommissionen som  samtidigt erkänner att  beslutet från 1994 då Gudstjänstkongregationen bestämde   att även flickor fick bli ministranter var ett mycket dåligt underbyggt beslut.  Med facit i hand – ett  stort  misstag.  Ty  under årens lopp har  allvarliga avigsidor med kvinnliga ministranter visat sig.  Främst i form av en alltmer tilltaganade och förödande  ” feminisering” menar Ecclesia Dei.  Det är dock svårt att upphäva beslutet från 1994.   Ecclesia Dei hoppas nu  därför  mycket på kardinal Levadas   Instruktion ”Universae Ecclesiae”  –  en förstärkning av  påvens  Motu proprio Summorum Pontificum från 2007.  Tanken är  att Instruktionen bla ska inspirera alltfler prästseminarister att lära sig den äldre latinska mässordningen  för att  på sikt den ”gamla mässan” alltmer blir ”ordinarie”  mässform.  Och i takt därmed  – uppger Ecclesia Dei – kommer per automatik kvinnliga ministranter att minska runt altaret.  Ett utökande av ”den gamla mässordningen”   är alltså tänkt att på sikt   leda till  att  behovet av  kvinnliga  ministranter upphör inom katolska kyrkan.

Dagens beslut kan ses som ett sätt att  dra i nödbromsen när det gäller  det stora hotet  inom katolska kyrkan – kvinnliga präster.  

Ecclesia Dei låter också meddela att om förhandlingarna med  SSPX  går i lås minskar  detta hot väsentligt.

************

Ecclesia Dei kommissionen har naturligtvis inte bokstavligen / ordagrannt uttryckt  sig på ovanstående  plumpa sätt.  Men andemeningen är med stor sannolikhet  den ovanstående –  i nedanstående autentiska  nyhet :

”Den påvliga kommissionen Ecclesia Dei  bekräftar på tisdagen  förbud för kvinnliga ministranter i samband med ”gamla mässan”.   Gudstjänstkongregationens tillåtelse av kvinnliga ministranter från 1994 gäller inte  för den gamla mässordningen .  Endast manliga ministranter är tillåtna. ”

http://religion.orf.at/projekt03/news/1106/ne110607_altemesse_fr.htm

// Irène

PS Förtydligande för svenska katoliker av  f  Ingvar Fogelqvist

http://www.katolskakyrkan.se/1/1.0.1.0/119/Skillnaden%20mellan%20gamla%20och%20nya%20M%C2%84ssan.pdf

Nyligen firades den första pontifikalhögmässan  enligt den  gamla mässordningen för  första gången på 42 år  vid högaltaret i Petruskyrkan.

Glädjen var stor .   Se nedanstående klipp .   

Men håll ut.

Processionen  tycks aldrig ta slut av alla MÄN, från  när och fjärran,  som  inte ville missa  MÄSSAN  som kan ses som  symbolen  för att ordning och reda  åter införs  inom katolska kyrkan.  Detta en förutsättning  för att en ny generation katoliker  åter ska få möjlighet att uppleva  ”känslan av det  SAKRALA och HÖGTIDLIGA”    som  f  Ingvar Fogelqvist  (ovan) så fint beskriver   som  ”skillnaden mellan  gamla och nya Mässan. ”

http://www.youtube.com/watch?v=B7LNu6jCmes&feature=player_embedded

Kardinal Arinze erkänner ”misstaget”.

http://www.youtube.com/watch?v=KWByiwHE4MY&feature=related

Konsekvensen av kvinnliga ministranter

http://www.youtube.com/watch?v=LW-JWhSWmyk&NR=1