Om du läser dagens blogginlägg av Gert Gelotte Nu behövs modiga reformer

så framgår med all önskvärd tydlighet att inom katolska kyrkan UTANFÖR Stockholms katolska stift finns starka inomkatolska krafter som pläderar och lobbar för inomkatolska reformer.

Vänder mig till dig därför att du som katolsk företrädare vilseleder svenska katoliker genom att låtsas som att lekmän och en ordenssyster som i Sverige pläderar för reformer är extremister som ska bekämpas.

Allvarligt att du deltar i drevet mot sr Madeleine Fredell som bedrivs på katolska sociala media typ ”Katolsk Horisont” och forumet ”Katoliker i Sverige” där sr Madeleine med din hjälp hudflängs. Du skriver : ”Sr Fredell företräder tyvärr ofta inte Kyrkans tro och lära.”

Detta är en allvarlig och kränkande anklagelse mot bakgrund av att du är katolsk företrädare med särskild auktoritet på forumet vars målsättning dessutom är : ”Detta är inte i första hand en diskussionssida, och absolut inte en sida för olika fraktioner att drabba samman på, utan en sida för trivsamma samtal, andligt utbyte och tips om katolska aktiviteter. Alla medlemmar uppmanas att hålla en artig, respektfull och kärleksfull ton. 

Jag kan med bästa vilja i världen inte få ditt uttalande att falla inom ramen för ”trivsamt, respektfullt och kärleksfullt samtal”.

Varför vilseleder du Katoliker i Sverige med att låtsas som att din syn på olika sex-och samlevnadsfrågor är den enda universellt inomkatolskt gällande? Varför vägrar du tillstå att det utanför Stockholms katolska Stift pågår en levande inomkatolsk diskussion där katolska företrädare och bla ordensbröder till dig redovisar synsätt och värderingar i sex-och samlevnadsfrågor som inte rimmar med ditt synsätt och dina värderingar. Observera att de nedanstående jesuiterna är födda katoliker och har flera decennier mer prästerfarenhet än du som konvertit med ca 1,5 års prästerfarenhet.

 Ex Ansgar Wucherpfennig SJ https://www.lifesitenews.com/blogs/vatican-approves-pro-homosexual-priest-as-rector-of-catholic-university

James Martin SJ Bullerbyfiltret filtrerade automatiskt bort nyheten om James Martin SJ på Världsfamiljmötet


Klaus Mertes SJKlaus Mertes SJ om mänskliga rättigheter och homosexuella

”Bibeltolkningens bakgator” av Jesper Svartvik – docent i Nya Testamentets Exegetik – och ”Smuts Skam Status” av Thomas Kazen -professor i Bibelvetenskap.

När jag lägger ut dessa bokbilder på forumet Katoliker i Sverige i syfte att bredda debatten anklagar du mig för att ”lägga ut dimridåer”

Skyddsnätet runt ikring dig på Katoliker i Sverige administreras bla av Magnus Andersson som är knuten till BÄ informationsavdelning och på så vis styrs ju forumet indirekt av BÄ som indirekt tillåter att splittring och antagonism via dig späs på inom svenska katolska kyrkan.

Thomas Idergard vad tror du Franciskus – som förordar PARRHESIA inom katolska kyrkan – skulle säga om din framfart ? https://en.wikipedia.org/wiki/Parrhesia

The Gay Church av Andrew Sullivan tycks ha fastnat i Signums BULLERBYFILTER.http://nymag.com/intelligencer/2019/01/gay-priests-catholic-church.html

// Irène

PS Thomas Idergard du garanteras stå oemotsagd på Katoliker i Sverige och därför uteslöts jag av Magnus Andersson som samtidigt tog bort en tråd som började med en inbjudan till Vi är Kyrkas HBTQ -kväll. Magnus Andersson väljer att ta bort tråden då han får syn på ovanstående bokbilder- med följande motivering :

”Hej Irene! Det kom in en anmälan om att ta bort inbjudan till Vi är i kyrkan-arrangemanget. Den anmälan avvisades eftersom inlägget inte stred mot forumets regler. Däremot att lägga ut bilder på böcker som ifrågasätter de uppfattningar som katolska kyrkan ger uttryck för i t ex katolska kyrkans katekes strider mot forumets regler och innebär omedelbar uteslutning ur forumet. Det innebär inte att katoliker inte skulle kunna diskutera och ha avvikande uppfattningar till det som står i katekesen men Katoliker i Sverige är inte rätt forum för det. Det hör hemma i andra forum t ex Katolskt samtalsforum. Hela tråden togs bort eftersom tråden var på väg att bli en tråd där olika grupper stångas mot varandra vilket Katoliker i Sverige inte avsedd för. /Magnus

Böckerna jag önskade sprida information om handlar bla om hur bibeln kan användas till – och genom historien har använts till – att legitimera olika slags förtryck och diskriminering. 

Thomas Idergard är det du som står på kyrktrappan ?