Biskop Anders med anledning av att katolsk Observatör -som har Ditt godkännande – att kalla sig ”katolsk” återkommande promotor den grupp kardinaler och biskopar – typ kardinal Müller, kardinal Burke och biskop Athanasius Schneider -som öppet revolterar mot 

påve Franciskus genom sina synnerliga allvarliga anklagelser 

mot Franciskus av typ 

¨många läromässiga felaktigheter¨ – vore det ytterst angeläget att katoliker i Sverige får veta var Du står i den öppna konflikten ?

Katolsk Observatör har nu bemödat sig att åter översätta en artikel av biskop Athanasius Schneider -känd för att vara en av de starkaste supportrana av kardinal Müller – och hans stöd för kardinal Müllers Trosmanifest vilket kan tolkas som en direkt utmaning av Franciskus pontifikat.

Franciskus undertecknade nyligen det gemensamma fredsdokumentet med en imam vilket uppenbarligen blev droppen för Franciskus motståndsrörelse.

Tant Burke …..jag menar kardinal Burke

https://www.thetablet.co.uk/news/8869/cardinal-burke-there-are-times-when-a-pope-must-be-disobeyed

// Irène