”The Papal Posse,” a recurring segment on EWTN’s ”The World Over,” features (l-r) Fr. Gerald Murray, Robert Royal, and the show’s anchor, Raymond Arroyo. The segment often dedicates its airtime to criticizing Pope Francis. (YouTube/EWTN)

National Catholic Reporter kartlägger och granskar hur pengar i USA via ideella organisationer inifrån och utifrån styr det ”katolska narrativet.” EWTN en viktig aktör med dess nyhetsankare Raymond Arroyo. Här intervjuar han pater Gerald Murray /NewYork och Robert Royal chefredaktör för The Catholic Thing. Tillsammans förfasar de sig över Amazonsynodens arbetsdokument  som de liknar vid något sorts närmast hedniskt infödingsbudskap……

https://www.youtube.com/watch?v=1vkeWvdz62k

https://sv.wikipedia.org/wiki/Eternal_Word_Television_Network

https://www.ncronline.org/news/media/ewtn-connected-conservative-catholic-money-anti-francis-elements?clickSource=email

https://www.ncronline.org/news/media/rise-ewtn-piety-partisanship

// Irène

PS I Stockholms Katolska Stift hyllas sedan länge ETWN av Katolsk Observatör / Ulf Silfverling som redan 2008 ansåg att ETWN har tolkningsföreträde på att ”………sprida Jesu Kristi eviga ord ut till så många som möjligt.”

http://katobs.se/art_ewtn_info.html

10 år senare förkunnar Stockholms katolska Stifts hemsida ang nybildade EWTN Nordic ”Den svenska redaktionen består av tre medarbetare och leds av Ulf Silverling. ” ”EWTN är idag det största katolska medianätverket i världen. EWTN Global Catholic Network sänder över satellit, kabel-TV och Internet på engelska, spanska, tyska och ukrainska.” ://www.katolskakyrkan.se/aktuellt/stiftsnyheter/2018/nu-startar-ewtn-nordic

ETWN Nordic – som har nära samarbete med svenska katolska webkanalen KATOLSK HORISONT med pater Joseph OFM – kyrkoherde i Jönköping – och tillika präktig katolsk småskollärare – jublar och hyllar Mother Angelica – pater Josephs OFM kvinnoideal ! 

http://franciskus-jonkoping.net/katolsk-horisont-video-grabrodernas-valkomnande-till-ewtn-nordic/

”Förvirring i kyrkan ? ” Här talar pater Joseph OFM på KATOLSK HORISONT till sina församlingsmedlemmar – som vore de en småskoleklass – att de inte behöver vara rädda…….Pater Joseph OFM lyfter fram Petri primat och hur en påve ”borde” uppföra sig……men inga namn….vidare att den lokale biskopen har ”autonomi” och ansvar för sitt stift …….Undertexten är att detta särskilt gäller för konservativa biskopar typ biskop Anders …….progressiva tyska biskopar gillas underförstått inte av pater Joseph ……. det hörs lång väg vad pater Joseph OFM tycker om tingens katolska ordning nu för tiden…….men det gäller att till oförstående barn uttrycka det hela på ett fint sätt…..Om påven säger något som inte stämmer med 

Katolsk Katekes så är det  alltid katekesen som gäller ….

typ  påvens uttalande om dödsstraff….Underförstått så spelar

 det ingen roll vad just den nuvarande påven förkunnar ……

”Håll er alltid till katekesen så slipper ni bli förvirrade ”  är pater Josephs OFM budskap till barnen…….

Fiffigt sätt att säga att det är den helige påve Johannes Paulus II som har tolkningsföreträde framför påve Franciskus……. ty underförstått JP 2 Katekes från 1992 är världens i särklass bästa bok…….. ”Fantastisk ! Fantastisk!” ”Befrielseteologi”……..pater Joseph OFM fnyser högt och föraktfullt inför kameran, kallar arbetarpräster för ”knasbollar” och hyllar med stora gester JP 2 behandling av en arbetarpräst vid JP 2 besök ”i ett land i Sydamerika där JP 2  på flygplatsen fullt synligt  ger arbetarprästen en rejäl omgång och fick honom att knäböja mitt på flygplatsen och skrek åt honom

 att det här tolererade han inte…….” 

Pater Joseph OFM ger självgodheten ett ansikte i Stockholms Katolska Stift.

https://www.youtube.com/watch?v=CV8ApSVrg6

Den kommande Amazonsynoden i Vatikanen 6- 26 okt 2019 – som progressiva katoliker ser fram emot – upplever katolska kyrkans konservativa falang som ett stort hot. Diakon Göran Fäldt har bråda dagar att till svenska översätta all hotfull information om den kommande Amazonsynoden så att svenska katoliker på förhand ska veta att hur farlig Amazonsynoden är för katolska kyrkan. https://www.katolsk-horisont.net/post/schweizisk-biskop-det-finns-en-risk-att-amazonassynoden-blandar-nagot-orent-i-kyrkans-mystiska

En artikel i Life Site – i vilken kardinal Walter Brandmüller dömer ut arbetsdokumentet till Amaozonsynoden som kätteri – gillar diakon Göran Fäldt extra mycket och uppmanar Katolsk Horisonts läsare att skriva på Life Sites namninsamling som stöd för kardinal Brandmüller…… https://www.lifesitenews.com/news/cardinal-critiques-amazon-synod-working-doc-as-heretical…apostasy-urges-bishops-to-reject-it

Stockholms Katolska Stifts egen lilla småpåve diakon Göran Fäldt predikar ”Det krävs kall oförskämdhet för att kunna påstå att hela Kyrkan ska anpassa sig till världen och uppge traditionen med det prästerliga celibatet och, för de gifta, den tungt vägande kontinuerliga sexualmoralen och äktenskapet mellan man och kvinna. Ändå är det sådana ambitioner vissa biskopskonferenser vågar visa upp i vad man kallar fullständig enhet och i samverkan med katolska lekmannaorganisationer. Denna fräckhet mitt i ansiktet på trogna katoliker är en djävulens rökridå för att dölja sanningen, trons sanning och moralens sanning.”

https://katolsk-horisont.net/predikningar/diakon-goran/predikan-3-sondagen-i-fastan-2019

1 år sedan …….http://www.katolskvision.se/blog/?p=25285

 ”Varför kan Katolska Kyrkan inte öppna prästämbetet för kvinnor ?” Fd studentprästen i Sankta Eugenia pater Marc-Stephan SJ förklarar på KATOLSK HORISONT så fint så varje barn kan förstå…… https://www.youtube.com/watch?v=1BdqCSWhRP8