Den helige Franciskus predikar för fåglarna – Giotto

Slår man upp Stockholms katolska Stifts hemsida för att leta efter Gråbröderna (Conventualfranciskanerna)

Ordo Fratrum Minorum Conventualium

http://www.katolskakyrkan.se/1/1.0.1.0/166/1/

hittar man

Igelösa

p. Peter Zacharewicz OFM Conv 66-93-93
c/o Life Science Community, Igelösa 373, 225 94 Lund, Mobtfn: 070-570 73 74
E-post: piozac@algonet.se

Den helige Franciskus är troligen Katolska kyrkans mest kända och älskade helgon. Berättelser om den helige Franciskus kärlek för djur  läses i olika barngrupper inom och utom kyrkan dvs. all världens kristna kyrkor. Franciskus är även en varm förebild för icke kyrktrogna kristna som återfinns bland djurrättsaktivister, ekologer, ekosofer, ungdomar som arbetar för fred, fairtrade, humanism och ett holistiskt livssätt.

Hur kommer det sig att den Helige Franciskus som 1209 grundade en TIGGARORDEN,  förordade ett liv i fullständig fattigdom i solidaritet med Jesu liv på jorden,  som predikade för fåglar och är historiens störste djurvän alla kategorier  av Stockholms katolska Stift vanhelgas genom  att Franciskus  nutida bröder tillåts etablera en franciskansk hemvist på Igelösa Life Science Community  norr om Lund ?

Igelösa   grundades av lundaprofessorn Stig Steen  och baron Nils Gyllenkrok 1998.

Vd för Igelösa Life Science är Ådne Steen, son till Stig Steen.  Både Stig och Ådne Steen är starkt engagerade katoliker i St Thomas församling i Lund. Knuten till företaget är även katoliken och fd  dominikanmunken  Axel Carlberg, nu som ”coach i etik.”

Professor Stig Steen  vid Lunds universitetssjukhus är  världsberömd för sin forskning och  innovationer inom hjärt-lung transplantationer .

Igelösa Life Science Community har nära koppling till Lunds universitetssjukhus.

På Igelösa bedrivs grundforskning på grisar. Dvs grunden för  professor Steens forskning  är levande GRISAR.

Lyssna på radioinslaget ”Hjärttransplantation på frammarsch”

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=96&artikel=578894

”Flera världsledande metoder för hjärt-lungkirurgi har utvecklats på en liten gård i Skåne. Lundaprofessorn Stig Steen har lämnat sjukhusmiljön för att genom försök på grisar utforska gränserna för transplantioner.

Stig Steen, professor och Ådne Steen, vd Igelösa Life Science Community. Genom försök på grisar så har Stig Steen bland annat utvecklat metoder där man kan vänta upp till ett dygn och sedan transplantera lungor och hjärta. Av säkerhetsskäl får vi inte berätta i radion var i Skåne gården ligger. De finns ett högt taggtrådsstängsel runt om gården. Hittills har det inte varit några sabotage. – En riktig djurvän förstår att man ibland måste använda djur i experiment för att lösa alvarliga medicinska problem, säger Stig Steen. Företaget uppfinner också hälsokost, och i en ny länga på gården ska man ta emot fetmapatienter för att testa nya behandlingsmetoder. De privata finansiärerna ska också få komma och möta forskarna och gästerna, och dessutom få diskret sjukvård.- Vi behöver finansiering, eftersom grundforskning är dyr. Och det finns de som kan behöva diskret vård och hälsocoaching, och det kan vi ställa upp med, säger Stig Steens son Ådne Steen. ”

Historik

http://www.igelosa.com/index.cfm?pg=14&pr=3

Även om forskningen på levande grisar sker inom ramen för  såväl civilrättslig lagstiftning som katolsk  rätt – så är det en sak.

En helt annan sak är att just  låta Franciskus och hans gråbröder  förknippas med en verksamhet där djur  måste utstå plågsamma experiment .

Det är att vanhelga den helige Franciskus och hela hans livsverk .

”Grundforskning är dyr” men sedan 2007 sponsras Igelösa av Oriflame kosmetik .

http://se.oriflame.com/products/show-wellness.jhtml?tag=igelosa#

http://www.upspring.se/lifecheck.html

Det är inget fel på ”COACHING MED PLUSVÄRDE” .

Men vad har Franciskus gråbröder – en TIGGARORDEN –  med ”diskret vård” och   LYXCOUCHING att göra?

I  boken ”Jorden de ärvde” skriver Björn af Kleen om Nils Gyllenkroks koppling till företaget och forskarfilialen på godsets ägor. Han intervjuar Nils Gyllenkrok:

”Lite i skymundan känner forskarfilialen också på privatsjukvård, kollar intresset på marknaden under namnet ’Igelösa Life Science Community’. Diskreta organbyten i lantlig godsmiljö för företagsledare är affärsidén. Här har baronen själv varit försökskanin. ’jag har då startat ett företag där vi är världsledande på forskning på hjärt och lungtransplantationer’, som Nils Gyllenkrok lägger fram det”.  sid 55.

Och fortsätter:

”Vi har byggt om en gård till ett stort sjukhus. Det är så science fiction att det är kul. Där kan jag om jag blir sjuk …eller pappa (Nils Gyllenkroks far på Björnstorps stora gods), pappa blev ju jättedålig, då satte vi in en kalvklaff i hans hjärta. Så vi ligger i fas med vad vi behöver i familjen för att åldras. Det är kul. Jag tror min generation fyrtiotalister vill leva för evigt men ingen vill bli gammal. Då fordrar det att man får byta ut lite grejer: höfter, leder,lungor och hjärtan. Och att man äter rätt. Det forskar vi på. Det ligger ju nära till hands eftersom vi forskar på grisar.” sid 56

Björn av Kleen skriver också följande ”det är mer eller mindre hemligt exakt var gården ligger eftersom hjärt och lungförsök på gris är ett rött skynke för djurrättsaktivister”.

Dock har jag (Agneta) själv kört utanför och sett gården/anläggningen och jag kan berätta att katolikerna fiffigt har satt en skylt utan namn på anläggningen vid infarten och att denna skylt påvisar lantbruk med kor. Det är sålunda en lögn. Anläggningen var då jag körde utanför för nu två år sedan kringgärdad av taggtråd och mur och en stor i mitt tycke obehaglig port/grind.

Nils Gyllenkrok skryter om anläggningens resurser att  diskret hjälpa  kapitalstarka till ett liv med bytta organ/längre liv och anläggningen tillhandahåller också coaching för kapitalstarka liksom försäljning av ”utsökta goda” bantningsmedel.

Inget ont i sig,  men vad  har detta att göra med Franciskus och hans  livskoncept  att solidarisera sig med samhällets  ”kapitalsvagaste ”.

Provinsvisitation på Igelösa

http://www.youtube.com/watch?v=Taf5Fm9FDFw

60 polska Oriflame konsulenter på besök  på Igelösa.  Inget ont i sig.

http://www.igelosa.com/index.cfm?dc=4&bi=dc&ptmId=6

Men vad har  Franciskus och  polska franciskanmunkar med det att göra ?

”Gråbröderna och djur”

http://www.yatengo.com/videos/video/TixQb0nA65s/Gr%C3%A5br%C3%B6derna-och-djur.html

Frågorna vi  vill ställa är följande:

Hur kan Katolska kyrkan i Sverige förnedra Franciskus på detta sätt? Den helige gode Franciskus av Gud utvald till att tala med djur, vårda ex. en spindel och ömma om de fattiga?

Varför reagerar inte franciskaner i Sverige och framförallt: hur ser den ledning av franciskanska lekmannagren  ut som inte har tagit upp detta till diskussion?

Vad vet biskopen om detta eller är han ovetande om vilket svek detta är för all världens barn som fortfarande tror på att Franciskus är djurens allra käraste vän?

Agneta Sofiadotter och Irène Nordgren

PS  Djuren som en del av Guds skapelse.  Inom alla religioner ökar medvetenheten om människans relation till djuren.

http://sv.wikipedia.org/wiki/Sk%C3%A4ktning_%28slaktmetod%29