Polska dokumentärfilmen ”Tell No One ” som handlar om polska biskopskonferensen som offrade sina barn för att skydda sina pedofilpräster kan ses på youtube. Ett skrämmande dokument om tystnadskulturen inom katolska kyrkan.

https://www.youtube.com/watch?v=BrUvQ3W3nV4&fbclid=IwAR0li0erlHeBZCl_gc06-GrD6p54xDZEU-9WFGKx1ls5HqoZOy3SJFQuTtA

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Tell_No_One_(2019_film)?fbclid=IwAR01OP6c1rPjY99YIoJENIcyRWIlk4aI64NkXUcSwWEAgstkIvpHDnjQYHU#About_the_film

https://www.telegraph.co.uk/news/2019/05/15/polish-catholic-church-expects-wave-child-sex-abuse-reports/

// Irène

PS En annan dokumentärfilm är Trons Försvarare. ”Synopsis  (min övers) 

”Trons försvarare” berättar historien om en man vars livsuppgift det var att bevara kyrkan och hennes värden, men som istället förde henne till hennes största kris: Joseph Ratzinger, den tyske påven Benedikt XVI. Efter att en kort period på 60-talet ha räknats som förnyare såg han under sin 30-åriga gärning i Vatikanen som sin främsta uppgift att bevara den rena katolska läran. De som intervjuas i filmen, och som alla varit verksamma inom det klerikala systemet, ifrågasätter den officiellt spridda bilden av Ratzinger som ”lärd och anspråkslös.” De tydliggör den roll han spelade vid uppbyggandet av ett maktsystem i Vatikanen som på ett avsevärt sätt bidrog till den förtroendeförlust som katolska kyrkan sedan åratal lider av.”

http://www.katolskvision.se/blog/?p=27419

B16 tycks aldrig komma dithän under sin livstid att han förmår bejaka sin del av skulden. Trots med facit i hand är B16 personliga analys att orsaken är den sekulariserade omoraliska tidsandan. Sitt personliga ansvar – att han först under galgen tar itu med prästpedofilerna – har B16 aldrig bett om förlåtelse för.

https://www.dagen.se/debatt/benedikt-saknar-offerperspektivet-1.1470404

http://www.katolskvision.se/blog/?p=27236