Du fortsätter din framfart på FB gruppen ”Katoliker i Sverige” men gör nu om verkligheten genom att göra gällande att det är du som blivit baktalad och alltså är offret i det här FB dramat. Det kallas på fackspråk för projektion ! https://sv.wikipedia.org/wiki/Projektion_(psykologi)

Verkligheten är ju den att FB dramat börjar med att du gör uttalanden om 2 katoliker på en FB grupp där ingen av dessa katoliker är medlemmar och alltså inte har möjlighet att försvara sig. Du kan inte ens veta om någon av dessa katoliker läser vad du skriver.

Dina uttalanden väcker starka känslor och medför att du och biskop Anders m fl företrädare via mail får information om hur dina uttalanden uppfattats.

Du besvarar informationen i  mail till mig med att beklaga och uttrycka stor förvåning över hur dina  uttalanden uppfattats eftersom du ju ”bara haft det bästa för ögonen” !!!!

Jag svarar dig via mail så här ”Du vill alltså få mig att tro att du haft sr Madeleines ”bästa för ögonen” i en FB grupp som sr Madeleine inte ens är medlem i och vars hemsida du inte ens vet om hon läser…….Hade inte andra människor informerat sr Madeleine så hade hon fortfarande idag inte haft en aning om att hon varit föremål för de  i ditt tycke  omtänksamma  ansträngningar att få henne att på rätt sätt  ”anamma  sanningen i Kristus.”  

Med vänlig hälsning

Irène Nordgren

PS För säkerhets skull vidarebefordrar jag denna text också i ett direkt mail till dig så du inte kan låtsas som att du inte får höra direkt vad jag anser om dina ageranden på FB Katoliker i Sverige”