Mot bakgrund av att påve emeritus fn förnekar att han skulle ha bidragit med texter om prästcelibat i en kommande bok av kardinal Sarah

-och där ord står mot ord – kan det vara av intresse att vidarebefordra en nyhet som påve emeritus inte nekar till !

Katolisch.de 18 dec 2019

Påve emeritus Benedikt XVI har tagit initiativ till en stiftelse för katolska mediastudier ”Die Tagespost Stiftung für katholische Publizistik”. Som namnet anger står den i nära förbindelse med  Die Tagespost.  Officiell talesperson för den nya Stiftelsen är bla Norbert Neuhaus som också är ägare till Die Tagespost !

https://www.katholisch.de/artikel/23965-benedikt-xvi-gruendet-eine-medien-stiftung

The Tablet 19 dec 2019

”Benedikt startar rivaliserande journalistskola”

https://www.thetablet.co.uk/news/12321/benedict-sets-up-rival-journalism-school

Nyheten fick Life Site att jubla!  https://www.lifesitenews.com/news/pope-benedict-launches-catholic-journalism-foundation-in-germany-so-catholic-voice-can-be-hear

// Irène

PS En ytterst anmärkningsvärd nyhet mot bakgrund av den redan befintliga katolska journalistskolan som Katolisch.de   rapporterade om 6 jan 2015

Det ligger nära till hands att tolka påve emeritus utspel med den privata mediestiftelsen som en sista manifestation av missnöje mot Tyska Biskopskonferensen !

Katolska Kyrkans journalistskola ifp (Institut zur Förderung publizitischen Nachwuchses e. V) – ett institut som ska främja publicistisk återväxt – grundades 1968 på uppdrag av Tyska Biskopskonferensen av Wolfgang Seibel SJ och finansieras till 100 % av ”Förbundet för Tysklands Stift”.  

https://www.katholisch.de/artikel/222-journalistenausbildung

En ytterst anmärkningsvärt nyhet också för att veckotidningen Die Tagespost är klassad som konservativ och högersextrem! https://de.wikipedia.org/wiki/Die_Tagespost

Ordförande för ZdK (Centralkommitéen för tyska katoliker) Thomas Sternberg varnar för högernationalistisk påverkan på församlingar och kyrkliga företrädare. ”Nationalism och katolicism utesluter varandra”

 https://www.katholisch.de/artikel/23952-zdk-praesident-sternberg-kritisiert-kathnet-und-die-tagespost

Thomas Sternberg, Präsident des Zentralkomitees der deutschen Katholiken (ZdK).