Hej Thomas Idergard

Med tanke på att du bara varit präst i katolska kyrkan i drygt 2 år känns det

-Anmärkningsvärt att du önskar bestämma vem som ska anses som katolik och inte.

-Anmärkningsvärt att du tar dig tolkningsföreträde i att kunna bestämma vem som ska få tillhöra katolska kyrkan och vem som ska uteslutas.

-Anmärkningsvärt är din framfart på sociala media typ ”Katoliker i Sverige” och ”Katolskt Samtalsforum” samtidigt som du står i Sankta Eugenia kyrka och predikar om tex ödmjukhet.

-Anmärkningsvärt att du vägrar att acceptera att det finns miljontals katolska lekmän runtom i den universella katolska kyrkan som önskar reformer i synen tex på kvinnor och homosexuella.

-Anmärkningsvärt att du som jesuit i Sverige totalt negligerar att du har världsberömda ordensbröder ute i världen som tex Klaus Mertes och James Martin vilka i motsats till dig tillhört katolska kyrkan hela sitt liv och i motsats till dig har decenniers erfarenhet som präster och som kommit till helt andra slutsatser om tingens katolska ordning än du som ganska nybliven präst !

Klaus Mertes anser att kyrkan måste ändra sitt ”mindset vad homosexualitet beträffar!” https://www.newwaysministry.org/2016/06/05/church-must-change-deficient-mindset-on-homosexuality-says-german-jesuit/

-Anmärkningsvärt att du inte ens tagit till dig att det idag till och med finns biskopar och kardinaler på nära håll ute i Europa som förordar reformer vad beträffar kvinnor och homosexuella!   

I Tyskland är  fd ordföranden för  Tyska Biskopskonferensen kardinal Reinhard Marx och dess nuvarande ordförande biskop Georg Bätzing tillika med  biskop Franz-Josef Bode i Osnabrück några av flera  tyska biskopar som önskar en revidering av katekesens ordalydelser om homosexualitet. 

I Österrike har på uppmaning av Österrikiska biskopskonferensen i mars i år  boken ”Välsignelser av samkönade par ” utkommit.  Flera tysktalande teologer har bidragit med texter i boken och  en av  huvudredaktörerna är prästen Ewald Volgger – rektor på privata katolska universitetet  i Linz. Även han förordar nu  en revidering av katekesens ordalydelse av ”homosexuella handlingar som klandervärda” och  pläderar för en välsignelseakt för samkönade par ”så snart som möjligt.” 

https://www.thetablet.co.uk/news/12869/new-book-charts-path-to-same-sex-benedictions 

Du kan provläsa och beställa boken här!

https://www.amazon.co.uk/Benediktion-gleichgeschlechtlichen-Partnerschaften-Ewald-Volgger/dp/3791731270/ref=sr_1_1?dchild=1&keywords=Ewald+Volgger&qid=1591036071&sr=8-1

Här är en artikel som jag tror du skulle ha nytta och nöje av att läsa! ”Dextera Domini: the Declaration on the Pastoral Care of Left-Handed Persons”

http://rosemaniple.blogspot.com/2008/05/dextera-domini-declaration-on-pastoral.html

Med vänlig hälsning

Irène Nordgren

PS Jag ser jättemycket fram mot att få höra hur det går i Stiftets Prästråd då du ska ta upp alla de spörsmål du har på hjärtat kring alla ”vildsinta och fullkomligt urspårat hatiska självdefinierade katoliker som nu sätter en ära i att sprida hat och gift i sociala media”