Frida Park uttalar sig i en ledare i DAGEN 2 juli under rubrik ”Kristna var först med feminism” om Thomas av Aquino som vore han en medeltida feminist.

https://www.dagen.se/ledare/kristna-var-forst-med-feminism-1.1738026

Jag svarar i dagens DAGEN  under rubrik ”Retuscherad bild av Thomas av Aquino”  bla 

Läser man Frida Parks ledare 2 juli ”Kristna var först med feminism” är det lätt att få intryck av att Thomas av Aquino blivit ihågkommen som en medeltida föregångsman för jämställdhet mellan män och kvinnor. Förvisso räknas han till ”en av kristendomens viktigaste tänkare” men i synen på kvinnan förblev han i mångt och mycket ett barn av sin tid.”

DAGENS ledarredaktion rycker snabbt ut som stödtrupp till Frida Parks försvar och ger Svar direkt genom att plocka fram professor  Michael Nolan och ge sken av att just denne har  förvärvat ett  absolut obestridligt tolkningsföreträde på Thomas av Aquinos uppfattning om kvinnan. Så är tyvärr inte fallet !

https://www.dagen.se/debatt/retuscherad-bild-av-thomas-av-aquino-1.1741391

// Irène