Hej Thomas Idergard 

Ser att du i förrgår  fred 18 sept i predikoform i Sankta Eugenia kyrka ger dig in i frågan om kvinnliga ämbetsbärare.  http://www.sanktaeugenia.se/sermons/kristus-kallar-man-till-praster-men-alla-till-makthavare-i-kyrkan-fredag-i-24e-veckan-under-aret-argang-a-2020-09-18/?fbclid=IwAR1OxSuX5MEtxR2M3rZuuFPrzIbh9LgspD0PHliWjAKt1Ui-8dD-ayiGhL0

Under rubrik”Kristus kallar män till präster – men alla till makthavare i Kyrkan”  tar du åter tillfället i akt att förenkla katolsk kyrkohistoria och katolsk reflexion i syfte att till dina åhörare sprida felaktiga motargument mot reformsinnade katolikers visioner om kvinnliga ämbetsbärare. 

Detta gör du samtidigt som irländske avkragade prästen Tony Flannery offentligt publicerar ett dokument som Troskongregationen tillsänt honom att underteckna om han vill få tillbaka sin möjlighet att som katolsk präst utöva sitt prästämbete som han fråntogs 2012. 

http://www.tonyflannery.com/document-i-received-from-the-cdf-with-demand-for-signatures/

Tony Flannery

Ett undertecknande innebär för Tony Flannery att svika sitt samvete – något som är otänkbart för Flannery  och oerhört skamligt av Vatikanen att försöka tvinga honom till. Vatikanen som i oktober förra året helgonförklarade Henry Newman som är känd för att vara samvetets språkrör och för uttalandet :

”I add one remark. Certainly, if I am obliged to bring religion into after-dinner toasts, (which indeed does not seem quite the thing) I shall drink—to the Pope, if you please,—still, to Conscience first, and to the Pope afterwards.”   

Uttalandet publicerades 18 sept under rubrik ”The Catholic Church is called to form consciences, not to replace them”  på hemsidan för ACP – organisationen för katolska präster på Irland – Association for catholic priests – och vars initiativtagare är Tony Flannery.

Henry Newman

https://www.associationofcatholicpriests.ie/2020/09/the-catholic-church-is-called-to-form-consciences-not-to-replace-them/

https://www.associationofcatholicpriests.ie/constitution/

Thomas Idergard du skriver att ”Jesus inte instiftar ett könsneutralt prästämbete när han grundar den Katolska kyrkan”

Vidare :   ”Innebörden av det sakramentala prästämbetet som i liturgi och sakrament representerar Kristus, och av mötet mellan Kristus-brudgummen och Kyrkan-bruden, blir symboliskt fullbordat av att prästen är en man. Det är faktiskt en absolut katolsk dogm, fastslagen vid det 19:e av Kyrkans hittills 21 koncilier, att Herren själv har instiftat sakramenten med deras materiella element. I prästvigningens sakrament är det en man. Lika lite som Kyrkan får ändra i elementen som Herren utvalt för sin närvaro i andra sakrament, lika lite får hon ändra i det element han pekat ut för prästämbetet. För allt är hans gåva till Kyrkan. En gåva slänger man inte bort eller designar om. Är den svår att tolka, försöker man förstå hur givaren hade tänkt och varför.”

Nu är det ju så att Jesus inte var katolik och inte instiftade något prästämbete överhuvudtaget !  

Jesus only chose 12 men in the original band of apostles. This was a symbolic act. He wanted these leaders of the new Israel to match the 12 tribal patriarchs of old. But he never created the 12 as a permanent institution. Nor did he want to establish a permanent norm of male leadership. The intention of instituting a male-only priesthood was only ascribed to Jesus by later generations who projected onto him their own conviction of female inferiority.” 

Så skriver teologen och professor em John Wijngaards 2018 i en klargörande artikel i National Catholic Reporter. Wijngaars gör sig till tolk för mängder med manliga och kvinnliga teologer i tolkningssynen på konciliet i Trent, synen på kyrkliga förändringar och metaforen om brud och brudgum.  

Wijngaards frågar ”What do these popes have in common? Nicholas V (1454) authorised Christian conquerors to enslave native peoples. Innocent VIII (1484) endorsed the torture and execution of witches. Benedict XIV (1745) condemned taking interest on capital loans as a mortal sin. Pius IX (1864) declared non-Christians could not obtain eternal salvation. John Paul II (1994) taught that priesthood is reserved only to men.”

Wijngard svarar :  ”All defended errors based on a mixture of misread scripture and ill-informed prejudice. The only difference is that whereas the other erroneous teachings have now been discarded by the official church, the prefect of the Congregation for the Doctrine of the Faith last month still repeated Pope John Paul II’s mistaken view.”

https://www.ncronline.org/news/opinion/are-women-substantially-incompatible-priesthood

Du refererar till hur mänskligt liv blir till som om den kunskapen alltid varit självklar : ”två olika behöver förenas, bli ett med olika bidrag, och något nytt uppstår. ”   

Låt mig påminna om att upptäckten av spermier hör till 1600-talet och upptäckten av ägget hör till 1800-talet.

Dessförinnan rådde Aristoteles antika konceptionteori som bla förkunnades av Thomas av Aquino. Wijngaard skriver:

”Like his contemporaries, Aquinas believed that the whole future child is contained in the male sperm. In procreation, a woman only contributes her womb — which is like a ploughed field in which a grain of seed has been sown (ST II, 18, 1). Every woman is flawed. Aquinas held that at birth the ”female offspring is deficient and caused by accident. For the active power of the semen always seeks to produce a thing completely like itself, something male. So if a female is produced, this must be because the semen is weak or because the material [in the womb] is unsuitable, or because of the action of some external factor such as the winds from the south which make the air humid … ”

Här har du en förklaring och anledning till att en kvinna som betraktades som en ”defekt man” inte kunde representera den perfekte mannen Jesus.

Men idag är väl argumentet kvinnan som ”defekt man” inte längre gångbart ? Nej men läs vad Wijngaard skriver :

”So is this why Jesus excluded women from his priesthood? Were they simply not fully human? Then-Cardinal Joseph Ratzinger, in his 1977 commentary on Inter Insigniores, rejected women’s inferiority as a valid reason. But he did not acknowledge that throughout the centuries this prejudice justified the presumed ’tradition’ of barring women from the priesthood.”

Kolla vad La Stampa skriver om konciliet i Trent i en uppdaterad artikel förra året ”

”Council of Trent: re-reading for the feminine”

https://www.lastampa.it/vatican-insider/en/2011/12/03/news/council-of-trent-re-reading-for-the-feminine-1.36912043?refresh_ce

Med vänlig hälsning

Irène Nordgren

PS Vore intressant att höra hur du tycker att vår polariserade katolska kyrka ska få ihop det ? Hur ska katoliker som idag är arvtagare till opponenten Marcel Lefvebre (1905-1999) https://sv.wikipedia.org/wiki/Marcel_Lefebvre  

få ihop det med katoliker som är anhängare till opponenten ”Women’s Ordination Conferance” ? https://www.womensordination.org