8 Nov 2020

Biskop Anders

Du deltog i kulturdagarna som Sankta Elisabets Folkhögskola anordnade i samarbete med Kristus Konungens kyrka i Göteborg 19-21 nov.

Du firade mässan i Kristus Konungens kyrka varifrån Du också predikade under rubrik ”Nolite timere! Var inte rädda ! ”

Men jag är rädd!

Livrädd för den biskop – Athanasius Schneider – som också var inbjuden att tala utifrån samma tema som Du.

Därav nedanstående artikel i dagens DAGEN

”Ofattbart att folkhögskola bjöd in främlingsfientlig biskop”

https://www.dagen.se/debatt/2020/12/09/anmarkningsvart-av-katolsk-folkhogskola-att-bjuda-in-framlingsfientlig-biskop/

Det lär finnas ca 5000 katolska biskopar i världen. Det är inte var dag en av dessa inbjuds att tala i katolska sammanhang i Sverige. När nu så sker är det ofattbart att valet faller på hjälpbiskop Athanasius Schneider från Astana i Kazakhstan som helt oförblommerat gjort sig (ö)känd för sin främlingsfientlighet och sitt motstånd och bekämpande av allt det som Franciskus vill stå för vad gäller positiva relationer till andra religioner och andra kyrkor och samfund. Vad gäller en pastoral hållning till frånskilda / omgifta och homosexuella.

Du predikar bla om ”det glada budskapet”, om ”enhetens gåva” och om att ”evangelisera”. Just därför så skrämmande och ofattbart att just Athanasius Schneider släpps fram i det Stift som Du är överhuvud för. Genom sin främlingsfientlighet blir Athanasius Schneider ett språkrör för ett ”sorgligt budskap” vars förkunnelse bidrar till att splittra katolska kyrkan!

Med vänliga hälsningar

Irène Nordgren

PS

Athanasius Schneider har allierat sig med vår tids motpåve Carló Maria Vigano som begärt Franciskus avgång. https://fsspx.news/en/news-events/news/letter-support-bishop-schneider-and-bishop-viganò-debate-vatican-ii-60008

Islam är en ”falsk religion”. Athanasius Schneider raljerar över Nostra Aetatae och Lumen Gentium och över ”falsk ekumenik.”

https://vimeo.com/325395102

Athanasius Schneiders ersättningsteologi kan knappast uttryckas tydligare än så här :

”The Jewish rejected this Divine covenant, since Jesus told them: ”Whoever hates me also hates my Father” (Jn 15,23). These words of Jesus are still valid for today’s Jews: ”Heaven and earth will pass away, but my words will not pass away” (Mk 13,31). And Jesus said that if you do not accept me, you cannot go to the Father.[23] When today’s Jews reject Christ, they reject the Father and his covenant, too. Because there is ultimately one covenant only, not two covenants: the Old went over to the New Covenant.”

rorate-caeli.blogspot.com/2016/04/exclusive-interview-with-bishop.html