Biskop Georg Bätzing ordförande i Tyska Biskopskonferensen
Kardinal Anders Arborelius biskop Stockholms katolska Stift
Hjälpbiskop Athanasius Schneider i Astana Kazakstan

Sr Madeleine Fredell OP skriver i en kommentar :

”Stort, stort tack, Irène, för att du håller oss reformvilliga katoliker uppdaterade om vad som händer utanför Stockholms katolska stift! Jag skulle verkligen vilja träffa biskop Bätzing under förutsättning att han talar engelska eller franska … Och varför får vi svenska katoliker aldrig veta vad som händer i katolska kyrkan i Tyskland? ”

Ja ”varför får vi svenska katoliker aldrig veta vad som händer i katolska kyrkan i Tyskland?”     

En berättigad fråga som  läsare av KV blogg och läsare av VÄKS Fb sida kan ställa …men det är ju en försvinnande liten del i Stockholms katolska Stift. 

Svenska katoliker som inte läser internationell press – utan enbart håller sig uppdaterade via Signum och Katolskt Magasin får all sin information filtrerad genom ett effektivt BULLERBYFILTER i vilket reformförespråkande nyheter från utlandet har filtreras bort. TYSTNADSKULTUREN inom Stockholms Katolska Stift är påtaglig jämfört med andra länder i Europa !

Det är inte ofta som utländska biskopar inbjuds att tala inom Stockholms katolska Stift. Nu i pandemitider har detta dock – via nätet – nyligen skett. Med biskop Anders välsignelse inbjöds hjälpbiskop Athanasius Schneider från Kazakstan av Sankta Elisabets folkhögskola – i samarbete med Kristus Konungens Kyrka i Göteborg – att tala under ”Kulturdagarna 19-21 nov.”

Hjälpbiskop Athanasius Schneider och biskop Georg Bätzing kan sägas representera 2 diametralt olika biskopliga hållningar inom dagens katolska kyrka. För Athanasius Schneider är kvinnliga ämbetsbärare och homosexuella par en styggelse. Detta samtidigt som Georg Bätzing pläderar för att formuleringarna krig homosexuella i Katolska Kyrkans Katekes bör förändras och att argumenten mot kvinnliga ämbetsbärare blir allt mindre trovärdiga.

Varför inte därför nu också skapa ett tillfälle då biskop Bätzing – med biskop Anders välsignelse – ges tillfälle att via internet tala till svenska katoliker utifrån samma tema ”Var inte rädda! ” som biskop Anders och hjälpbiskop Athanasius talade om i Göteborg!

// Irène