28 / 12 2020 Enligt ordföranden i Tyska Biskopskonferensen Georg Bätzing blir det allt svårare att förklara förbudet inom katolska kyrkan mot kvinnliga diakoner och prästvigning av kvinnor. Argumenten mot att det sakramentala ämbetet endast skulle vara förbehållet män blir allt mindre övertygande. Inom teologin finns argument som talar för att det sakramentala ämbetet skulle kunna öppnas för kvinnor. Första steget skulle vara diakonvigning.  Frågan om prästämbetet kvarstår trots att den alltsedan Johannes Paulus II sägs unisont besvarats. Georg Bätzing pläderar också för en förändring i katekesen när det gäller par som inte kan gifta sig kyrkligt.  

https://www.katholisch.de/artikel/28148-baetzing-argumente-gegen-priesterinnen-ueberzeugen-immer-weniger

// Irène

PS Hur många sakrament finns inom katolska kyrkan ?

SVAR : 7 för män och 6 för kvinnor !