Torsdag 10 juni

Medverkande:

Ulla Gudmundson, tidigare diplomat och ambassadör vid Heliga Stolen
Yvonne Maria Werner, historiker som forskar om katolicismens historia
Flaminia Giovanelli, Vatikanens första kvinnliga undersekreterare
Marta Rodriguez, grundare institutet för kvinnorstudier vid Regina Apostolorums universitet
Kate McElwee, vd för Women’s Ordination Conference
Anne Soupa, teolog och bibelexpert
Marie-Automne Thepot, medgrundare av katolska kvinnorättsgruppen Toutes Apotres
Antoine Guggenheim, präst i Notre dame de l’Esperance
Maria Mesrian, aktiv inom Maria 2.0

https://sverigesradio.se/manniskorochtro

// Irène

PS Alltid spännande att få lära sig nya saker om tingens katolska ordning ! I programmet får vi bla lyssna på Yvonne Maria Werner som menar att det inte är konstigt att kvinnoprästförespråkare – typ de som intervjuas i programmet – får motstånd :

Man betonar maktaspekterna. Man strävar efter makt och inflytande. Som om den kristna tron gick ut på det. Men i själva verket är det motsatta fallet. Den kristna kyrkan predikar ödmjukhet, frivillig underordning, självuppoffring.”

Så intressant ! Om jag tolkar Yvonne Maria Werner rätt så menar hon att det är just därför som katolska kyrkan inte kan acceptera kvinnliga präster. Kvinnor saknar ju underförstått de för prästämbetet nödvändiga egenskaperna / dygderna ”ödmjukhet, frivillig underordning, självuppoffring” – vilka är specifikt förbehållna det manliga könet. Nu förstår jag bättre motståndet mot kvinnliga ämbetsbärare ! Det ska till en professor att göra svårförståeliga ting mer lätta att ta till sig ! Det är ju lika löjligt och befängt att plädera för kvinnliga ämbetsbärare som att i rättvisans namn plädera för att män ska få föda barn ! Om Gud hade velat att män skulle föda barn så hade Gud naturligtvis utrustat också män med en livmoder och om Gud hade velat att också kvinnor skulle bli präster så hade Gud naturligtvis också utrustat kvinnor med de för prästämbetet nödvändiga egenskaperna som ligger i den manliga Y-kromosomen !

Stockholms katolska Stift kan skatta sig lycklig ! Det ska till en professor som forskat om katolicism och som tillika själv är katolik och som grädde på moset dessutom är kvinna – för att katoliker äntligen ska förstå !

Intervjuaren försökte förgäves påminna Yvonne Maria Werner om att en av de intervjuade kvinnorna ändå uttryckt en kallelse….. Icke sa Nicke ! ”Hon känner sig kallad till makt och större inflytande i kyrkan” visste professorn att förtälja !

Yvonne Maria Werner har dock inget emot att kvinnor alltmer får / kan ta över administrativa uppgifter i kyrkan.

Detta motiverar professorn så här : ”Ty eftersom det råder prästbrist i västvärlden så kan man se det som slöseri att administrativa funktioner är förbehållna präster.” Som sagt! Det ska till en professor att få sina åhörare mållösa !

Ulla Gudmundson höll inte med Yvonne Maria Werner utan menade att det inte var fult att kvinnor tar fram maktfrågan.

Det handlar delvis om att avslöja maktförhållanden i kyrkan och det handlar också om att kvinnor kan känna sig kallade till annat än administrativa uppgifter – till att predika Guds ord. Jag tror att många katolska kvinnor drivs av detta.”