I Stockholms katolska Stift tycks intresset att stödja verksamheter som bidrar till att avvärja inomkyrkliga reformer – tex Catholic Voices,  Opus Dei, Katolsk Horisont och Katolsk Observatör  överordnat påvens önskan om stöd för att finna inomkyrkliga vägar till reformer genom tex den Synodala Vägen. 

Katolsk Vision vill därför i Stockholms katolska Stift gärna bidra med nedanstående information om en lekmannaledd synod 5-12 september som vill främja genomgripande reformer och som även katoliker från Stockholms katolska Stift kan delta i .

https://www.rootandbranchsynod.org/root-and-branch-inclusive-synod

Här är det spännande programmet med massor med spännande talare bla fredag 10 sept KEYNOTE SPEAKER – Professor Mary McAleese
NO SYNODALITY WITHOUT FREEDOM OF SPEECH – Canon law must acknowledge the human rights of Church members

https://www.rootandbranchsynod.org/synod-programme

How do we bring about change?
 
By journeying with leaders, thinkers, activists, and YOU!

https://www.rootandbranchsynod.org/past-guests

”What Do We Want?

 We want comprehensive Root and Branch reform in the institution of Catholic clericalism. We, the People of God, must lead the way towards an inclusive, safe and loving Catholic Church.”

Catholic Women’s Network, working towards the virtual Pilgrimage to Rome in March 2022

https://www.rootandbranchsynod.org/about-us

// Irène

PS Så upplyftande, inspirerande och viktigt att se att vår egen sr Madeleine Fredell OP – häruppe vid Norra Ishavet – finns med som en viktig länk ut till den reformlängtande universella katolska kyrkan !