Penelope Middelboe, Mary Ring and Eneyi Pemu (left to right) at St Michael’s Centre, Bristol, during preparations for the Root and Branch Inclusive Synod.

Utifrån förberedelserna av den lekmannaledda kommande synoden ”Root and Branch” 5-12 sept 2021 skriver La Croix under rubrik ”A radical shift away from a Church that enshrines its teaching in inflexible laws” bla

Rather than maintaining the laity in a state of spiritual and moral infancy, the Text will advocate a Church that educates and assists all the people of God to grow in spiritual maturity, able to resolve moral issues in the light of their own prayerful and informed experience, following the example of Christ.

https://international.la-croix.com/news/religion/a-radical-shift-away-from-a-church-that-enshrines-its-teaching-in-inflexible-laws/14784?utm_source=NewsLetter&utm_medium=Email&utm_campaign=20210819_mailjet

// Irène

PS Glädjande att läsa att det finns katolska lekmän utanför Stockholms katolska Stift som offentligt förespråkar en KYRKA som utbildar och hjälper hela Gudsfolket att växa i andlig mognad och vuxenblivande i ljuset av sin egen livserfarenhet och upplysta samvete och på så vis bli kapabla att lösa moraliska dilemman – dvs en kyrka som myndigförklarar lekmännen istället för att hålla kvar dem i barndomens omognad.

Katolsk Vision 2018 Katoliker i Stockholms katolska stift styrs till att sitta kvar i katolsk småskola