I veckans Människor och Tro ”Katolska kyrkan efter pedofilskandalerna” ”Fler än 300 000 minderåriga i Frankrike utsattes för sexuella övergrepp av präster och lekmän mellan åren 1950-2020 enligt Sauvé-rapporten.”

”Hör den idag 75 år gamla sångaren Jean Humenry som utsattes för flera våldtäkter. Hör även Christine Pedotti, chefredaktör på kristna tidningen Témoignage Chrétien, som kräver radikala åtgärder.
Även Björn Håkonsson, barnskyddsombud i katolska kyrkan, dominikansystern Madeleine Fredell och Damiana Sabah Younan, förbundsordförande för Sveriges unga katoliker medverkar.”

https://sverigesradio.se/avsnitt/katolska-kyrkan-efter-pedofilskandalerna

// Irène

PS Jag fastande särskilt för vad sr Madeleine säger om att ”det behövs genomgripande reformer av strukturerna och utveckling av läran”.

Jag noterade att Björn Håkansson – som stiftets barnskyddsombud – tyvärr inte lärt sig skilja på ”utveckling” och ”ändring ” av katolsk lära.

La Croix 25 okt Om hur katolska kyrkans tystnadskultur bidragit till en auktoritär och patriarkal struktur skriver etikvetaren med doktorsexamen i medicin och katolsk teologi Marie Jo Thiel i La Croix Tystnadskultur och klerikalism brukar bla anföras som faktorer som möjliggjort mörkläggande av prästers sexuella övergrepp på minderåriga.

”Sexual abuse is rooted in abuse of power, which is very often the first step.While abuse of power can take many forms, many abusers rely on the excessive and, let’s say it, clericalist use of secrecy.For decades many Church bodies, including the Pontifical Commission for the Protection of Minors, have repeatedly called for removing the pontifical secret.”

”Crimen sollicitationis, a text that remained secret for more than a century”

Vidare skriver författaren om

”The lack of transparency surrounding the condemnation of contraception”

Till slut ”Female diaconate, a report never published”

https://international.la-croix.com/news/religion/churchs-culture-of-secrecy-breeds-authoritarianism-and-patriarchalism/15099

La Croix dec 2019 ”Pope Francis on Dec. 17 abolished the ”pontifical secret” that covered the Church’s internal procedures on sexual abuse of minors. This historic act was long-awaited by victims of sexual abuse.As this crime is considered serious by the Church, its judgment was reserved by the Congregation for the Doctrine of the Faith since 2001.”

https://international.la-croix.com/news/religion/sexual-abuse-pope-abolishes-pontifical-secret/11508