I anslutning till 2 föregående blogginlägg.

Europadomstolen nu avslagit Ruth Nordströms ansökan om resning i barnmorskefallen.

”De två kristna barnmorskorna som prövade rätten till samvetsfrihet i Sverige kommer inte att få sin sak prövad i Europadomstolen. Försöket att få till en resning i ärendet avslogs.”

https://www.dagen.se/nyheter/2021/10/27/barnmorskornas-fall-tas-inte-upp-i-europadomstolen/

http://www.katolskvision.se/blog/?p=29253

http://www.katolskvision.se/blog/?p=29321

// Irène

PS Jag citerar från tidigare blogginlägg Alldeles i slutet av panelsamtalet berättar moderatorn Stina Oscarsson  hur hon diskuterat med sin far – som varit chefsläkare på kvinnokliniken på Skellefteå lasarett i 20 år – om hur man löst situationer med vårdpersonal som inte velat medverka vid aborter. Fadern hade svarat 

-Det är väl inga problem. Då får den personen göra något annat.

Därmed bekräftade Stina Oscarsson att det även i Sverige gått och går att lösa situationer med vårdpersonal som inte vill medverka vid aborter. 

Det provokativa sätt Ellinor Grimmark valde – att efter betald vidareutbildning till barnmorska – kort och gott per mail meddela Jönköpings region att hon inte skulle komma att medverka vid aborter visade att Ellinor Grimmark kunde förvänta sig att bli nekad anställning. Ett besked som hon därefter kunde gå ut till pressen med ……och därefter få Ruth Nordströms hjälp att gå vidare i den juridiska processen. Allt i enlighet med ADF strategi som ekonomisk sponsor.http://www.katolskvision.se/blog/?p=29253

Publicitet / ”mediadrev” tycks vara vad såväl barnmorskan Ellinor Grimmark som hennes juridiska ombud Ruth Nordmark har eftersträvat…… Fullt förståeligt att ingen barnmorska inom svensk förlossningsvård – som är undantagen från att medverka vid aborter- vill / vågar träda fram offentligt efter Ruth Nordströms och Ellinor Grimmarks härjningar i svensk press.