Svar till SYNODGRUPPEN från VÄKS

Sammanställning av synodsvar från föreningen Vi är kyrka, Sverige

från föreningen Vi är kyrka Sverige, VäkS

1. Personer och grupper som lämnas utanför, är marginaliserade eller osynliggjorda är de som inte ingår i de grupper som har inflytande i församlingen, fysiskt och psykiskt sjuka, personer med funktionshinder och deras anhöriga, äldre som inte kan ta sig till kyrkan och ”inte vill besvära”, hbtq+ personer och derasfamiljer, frånskilda omgifta, kvinnor som känner kallelse att vara diakon eller präst, de som inte alltid håller med prästen. Alla döpta har samma hemortsrätt i kyrkan.

2. Lyssnande och lyhördhet saknas. Kyrkliga företrädare måste lyssna på allvar, våga lyssna och ta lärdom av personer med olika erfarenhet, vara öppet lyssnande och ge möjlighet till samtal och diskussion. Många präster tycks inte förstå vilka vardagsproblem som människor sliter med. Alla döpta bör ha samma möjligheter att ta emot alla sakrament.

Kyrkan måste organiseras på ett sätt som gör att alla medlemmar kan bli hörda.

3 Det är viktigt att höja taket och sluta betrakta vissa ämnen som ”färdigdiskuterade”. Det finns en stark ångest för att ” den rätta tron” ska gå förlorad om folk får framföra synpunkter och åsikter som inte är”korrekta” Att tillåta mer reflektion och ifrågasättande skulle fördjupa tron och gemenskapen. Det finns personer som känner sig förtryckt av ”självrättfärdiga” katoliker så att de inte kan andas och leva i kyrkan.Det stora problemet är att folk ger upp att ”komma till tals” eftersom vissa åsikter upplevs som tabu. Yttrandefriheten inom kyrkan måste säkras. Den demokratiska processen måste bli vars och ens ansvar.
Det är därför viktigt att alla medlemmar kan tala i kyrkans olika organ, vid gudstjänster och i medier, i en anda utan fördömande. Bättre utbildning måste organiseras för alla kyrkliga företrädare, för att göra det möjligt för dem att förvärva de attityder och färdigheter som krävs för att utöva dialog i ömsesidig respekt och för att hantera konflikter.

4. Välkomna alla döpta till eukaristin. Kvinnor och män ska ha samman möjligheter till alla ämbeten. Lyssna på kvinnor som har diakon och prästkallelse. Mer involvering av lekfolket inklusive kvinnor, i gudstjänstfirandet. Förklara meningen av eukaristin och dess liturgi i ljuset av de senaste resultaten av teologisk, historisk och exegetisk forskning. Eukaristin behöver inte ledas av celibatära mänMötet med Jesus Kristus och med bröder och systrar i gudstjänsten ska ge näring åt förmågan att svara på Jesus kallelse att leva i enlighet med evangeliet och vittna om det.

5. Kyrkliga företrädare behöver sätta större fokus på att vi lever vår tro utanför kyrkans väggar. Personer som engageras till tjänster måste ha utbildning, kunskap och karisma som krävs för att utföra tjänsten. De måste utses bland medlemmarna i den gemenskap de ska tjäna eller kallas av den gemenskapen.

6. För närvarande finns liten plats för dialog i kyrkan. Hierarkin i allmänhet tänker att de har alla svar. Engagemanget för fred, rättvisa och skapelsens integritet är ett verkligt ”kyrkligt engagemang” och inte en accessoar eller valfri aktivitet för en katolik. Detta måste integreras i utbildningen av prästerskap och lekfolk.

7. Kyrkan måste ta konkreta och tydliga steg i samverkan, samarbete med syskonkyrkorna. Församlingarna måste mer aktivt arbeta för religionsdialog, ekumenik, motverka polarisering och nätmobbning. Ekumeniken har blivit eftersatt i många församlingar och de ekumeniska imperativ som framfördes när påven var på besök har försummats.

8. Öppna för lekfolkets deltagande i beslutsfattande. Den patriarkala normen är alltför dominerande. Även om det finns pastoralråd är det kyrkoherden som beslutar eller bestämmer vilka beslut som genomförs. All makt bör inte längre ligga i händerna på en person. Myndighetsutövningen i kyrkan kräver en åtskillnad mellan lagstiftande, verkställande och dömande makt.

9 – 10 I vårt svenska stift behöver präst/diakonkandidater utbildas i och diskutera jämlikhet, bemötande, respekt, oliktänkande och tro under eget ansvar. Det är viktigt att det finns organ som gör det möjligt för hela kyrkan, alla döpta kvinnor och män, att delta i frågor och beslutsfattande som rör dem.

https://www.viarkyrkasverige.com/utblick-synod?fbclid=IwAR3wcgWRLpXyF50kEBJ8HTgI-V9iJ4iVqsWBxVI5h8S7ZFoBSTZIdwJkxIo

https://static.s123-cdn-static-d.com/uploads/5868221/normal_627cd1efd9fdc.pdf

Sammanställning förtjänstfullt gjord av Kerstin Persson

Varmt tack Kerstin !

Det här inlägget postades i Uncategorized. Bokmärk permalänken.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *