Hur kommer det sig att den kyrkliga verkligheten kan framställas och förmedlas så olika i samma kyrka ? Svaret är att det beror på vad prästen väljer att betona, lyfta fram och vilka referenser som prästen hänvisar till.

I dagens predikan söndag 29 maj 2022 betonar p Stefan Dartman SJ i Sankta Eugenia kyrka vikten av enighet i mångfald / kristen enhet och lyfter fram och refererar till påven som denna månad inför ”Påvliga rådet för kristen enhet” ”framhållit att idag är det för en kristen varken möjligt eller en framkomlig väg att gå vidare bara med sitt eget samfund. Antingen vandrar vi tillsammans eller så vandrar vi inte alls.”

”Den enhet vi söker kan bara vara en försonad mångfald.”

”Skall enheten mellan samfunden och inom det egna samfundet ha en chans måste vi be Herren ta bort våra fördomar och tvärsäkra fördömanden och vårt behov att dominera och framstå som överlägsna ! ”

// Irène

PS Hoppas p Dartmans predikan läggs upp på församlingens hemsida!