Eller lite finare uttryckt av Fredrik Heiding SJ : ”För egen del måste jag säga att detta var ett ypperligt tillfälle att fördjupa redan etablerade kontakter, möta nya ansikten och stärka gemenskapen som står till tjänst för Jesus Kristus och kyrkan i vårt land.”

”Katolskt präst-och diakonmöte på Lundsbrunn”

”Under den gångna veckan hölls ett gemensamt möte för alla präster och diakoner i Stockholms katolska stift, under ledning av stiftets biskop, kardinal Anders Arborelius. Evenemanget hölls på Lundsbrunn Resort & Spa utanför Skara.”

https://signum.se/katolskt-prast-och-diakonmote-pa-lundsbrunn/

Som den naturligaste sak i världen ….inte en kvinna så långt ögat når när det gäller att ”stärka gemenskapen som står till tjänst för Jesus Kristus och kyrkan i vårt land.”

Jämför senast i Vatikanen ………Som den naturligaste sak i världen 100 % manlig representation – 20 nya kardinaler

Det gäller att passa på att stärka den klerikala gemenskapen …… hotfulla moln tornar upp sig på himlen….

Ty det gäller att slå vakt om att kyrkan inte feminiseras varnar tant ……jag menar…….. kardinal Burke.

Men självklart värderas såväl ordenssystrar som kvinnliga lekmän oerhört HÖGT av den klerikala gemenskapen …….

En pojke kan inte bli nunna och en flicka kan inte bli präst !

Hur svårt kan det va ?

// Irène