Vilken påverkan har påve Benedikt XVI haft på debatten inom katolska kyrkan ? F Thomas Reese SJ ger sin syn

Jag sammanfattar en intervju med f Thomas Reese SJ i samband med att Benedikt XVI avled på nyårsafton 2022.

Thomas Reese SJ var chefredaktör för jesuiternas tidskrift America när kardinal Ratzinger var prefekt för Troskongregationen. Thomas Reese berättar hur han hade som ambition att främja en öppen debatt på tidskriften genom att låta olika teologers uppfattningar i kontroversiella frågor komma till tals i America. Detta var något som kardinal Ratzinger starkt ogillade och därför bestämde  att Thomas Reese måste avgå. Thomas Reese berättar att han inte ville att det skrevs protester mot beslutet men i samband med att  kardinal Ratzinger blev vald till påve 2005 valde Thomas Reese att avgå  som chefredaktör för America.

Här ger Thomas Reese en mycket bra och nyanserad bild av kardinal Ratzinger / påve emeritus Benedikt XVI i samband med att denne avled på nyårsafton 2022. Thomas Reese menar att i grund och botten var Benedikt XVI en tysk professor som behandlade andra teologer inte som jämställda utan som sina elever som behövde korrigeras när denne  ansåg att de hade fel. Prefekten för Troskongregatinen kardinal Ratzinger tystade andra teologer och fråntog dem möjlighet att publicera sig. Tragiskt för kyrkan. Den teologiska  diskussion förtrycktes under eran med Johannes Paulus II och kardinal Ratzinger.  Thomas Reese kommenterar dock på ett positivt påve  Benedikt XVI teologi och hans beslut att avgå som påve och hans ”förlitande på den Helige Ande att hitta en ny person att bli påve.”

Också bra sammanfattning av kardinal Ratzinger / påve Benedikt XVI i Frankfurter Allgemeine. Fastnade särskilt för en mening : ”I Rom dröjde det fram till 2001 innan han tog på sig ansvaret för straffrättsliga åtgärder för vigda ämbetsmäns sexuella övergrepp” Dvs som jag tidigare påpekat – omvändelse under galgen i samband med att media i USA börjat avslöja mörkandena !

https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/zum-tod-von-benedikt-xvi-ein-streitbarer-theologe-18563138.html?GEPC=s5&premium=0x6bb35becee3861fdc4b3abe1ec3f5f73

Här en intervju från EWTN med ärkebiskop monsignor Georg Gänswein – Benedikt XVI privatsekreterare och prefekt för det Påvliga Hushållet.

// Irène

PS Egna kommentarer från tidigare

Dagens Seglora 1 mars 2013    ”Som man bäddar får man ligga”

”Som prefekt för Troskongregationen var det kardinal Ratzinger som  under nästan ett kvarts sekel  satte  sin prägel på den kyrka som han sedan kom att bli påve för i april 2005. 2001 undertecknade Ratzinger  ett dokument  där det framkommer att grova brott  som tex sexuella övergrepp som  begåtts av kyrkliga ämbetsbärare ska  hanteras inomkyrkligt dvs främst av Troskongregationen dvs av kardinal Ratzinger själv. Inte ett ljud om att blanda in civila myndigheter. Tvärtom! Ett tidigare dokument från 1962  som Ratzinger åberopar säger att sexuella brott begångna av präster ska omfattas av kyrkolagens strängaste ”påvliga sekretess ” och att den som bryter sekretessen blir exkommunicerad.”

http://dagensseglora.se/2013/03/01/som-man-baddar-far-man-ligga/

Dagens Seglora 25 april 2019  ”Benedikt saknade offerperspektivet”

”Trots med facit i hand av kyrkans mörkande av sexövergrepp lyser sexoffrens perspektiv med sin frånvaro i Benedikts skrivelse. Den sekulariserade tidsandans framhållande av barnperspektivet och barns rättigheter är något som den gudstroende Benedikt aldrig prioriterat i sina texter.”

https://www.dagen.se/debatt/2019/04/25/benedikt-saknar-offerperspektivet/

Det här inlägget postades i Uncategorized. Bokmärk permalänken.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *