De troendes samförstånd kräver frimodighet och yttrandefrihet utan sanktioner

Tyvärr fick jag inte välja ovanstående rubrik till den replik jag idag 11 jan i DAGEN skriver till en artikel av professor Yvonne Maria Werner.

”Fem dagar efter att påve emeritus Benedikt XVI avled på nyårsafton 2022 ger professor Yvonne Maria Werner i Dagen (sidan 3 i dagens tidning, reds anm.) sin syn på kardinal Ratzinger/Benedikts drygt tre decennier långa ämbetsperiod. Av en professor i historia som specialiserat sig på att forska om Katolska kyrkan förväntar jag mig dock betydligt mer än en apologetisk partsinlaga som lika gärna kunnat skrivas av vilken som helst hängiven lekman tillhörande Ratzingers/Benedikts fanklubb. Noterar att professor Yvonne Maria Werner utan betänkligheter stödjer Ratzingers syn på ”det kyrkliga läroämbetets nej till homosexualitet och kvinnliga präster” som vore det tal om att dessa frågor hör till kategorin naturlagar – typ tyngdlagen – som var och en borde förstå inte med bästa vilja går att ändra på.”

Vidare hyllar Yvonne Maria Werner Ratzingers arbeten av ”djuplodande teologisk-filosofisk analys” utan att poängtera att inget av dessa ”djuplodande” arbeten dock varit så djuplodande att de nått ned till barnets perspektiv på tillvaron i utsattheten för Guds tjänares övergrepp, eller så djupt ned så att Ratzinger/Benedikt skulle kunna nå insikt och förståelse för betydelsen av interreligiös dialog.

Jag avslutar med orden ”För mig personligen som ”född” katolik höll Ratzinger/Benedikt på att bli vägen ut ur Katolska kyrkan. Jag stannar dock som reformkatolik kvar hos påve Franciskus.”

https://www.dagen.se/debatt/2023/01/11/for-mig-holl-pave-benedikt-pa-att-bli-vagen-ut-ur-katolska-kyrkan/

Yvonne Maria Werner skriver i DAGEN 5 jan under rubrik ”Benedikt såg inomkyrklig kritik som en följd av sekulariseringen”

”Vid sidan av sitt ämbete fortsatte Ratzinger att arbeta som privatteolog, och han gav under denna tid ut en rad arbeten. I dem förenar han djuplodande teologisk-filosofisk analys med reflexion över kyrkans och den kristna trons ställning i det moderna samhället och alla de problem som kristenheten ställs inför världen över.

”En påves främsta uppgift är därför att värna och förmedla kyrkans tro och att se till att den nödvändiga anpassningen till tidens krav sker inom dess ramar. Exempel på detta är det kyrkliga läroämbetets nej till homosexualitet och kvinnliga präster.”

”Denna hållning beror, förklarade han, inte på att kyrkans ledning inte vill utan att helt enkelt inte kan ändra på dessa lärosatser. Den inomkyrkliga kritiken såg han främst som ett didaktiskt problem och som en konsekvens av ett sekulariserat tänkande. ”

Yvonne Maria Werner avslutar med orden ”För mig personligen öppnade hans teologiska författarskap vägen till den katolska tron.”

https://www.dagen.se/debatt/2023/01/05/pave-benedikt-sag-den-inomkyrkliga-kritiken-som-en-konsekvens-av-ett-sekulariserat-tankande/

// Irène

PS I dagens DAGEN 11 jan Thomas Idergard SJ gästkrönikör som tar tillfället i akt att skriva en hyllningskrönika under rubrik ”Det här kan förre påven Benedikt lära alla kristna”

https://www.dagen.se/ledare/gastkronikor/2023/01/11/det-har-kan-forre-paven-benedikt-lara-alla-kristna/?cx_testId=4&cx_testVariant=cx_1&cx_artPos=1&cx_experienceId=EXZVFZDQ2LCB#cxrecs_s

Dagens Seglora 1 mars 2013 http://dagensseglora.se/2013/03/01/som-man-baddar-far-man-ligga/

DAGEN 25 april 2019 https://www.dagen.se/debatt/2019/04/25/benedikt-saknar-offerperspektivet/

Till sist en liten inblick från ca 2008 från en dag i påve Benedikts privata vardagsliv i sitt privata hem i Vatikanen. Noterar särskilt hur fint kvinnor komplementerar påven i vardagslivet.

Det här inlägget postades i Uncategorized. Bokmärk permalänken.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *