Signum och Ulf Jonsson SJ tar sig tolkningsprivilegium och anger tonen genom sin ledare ”Synod på villovägar”

Att Ulf Jonsson SJ – chefredaktör för Signum – inte hör till de mest reformförespråkande prästerna i Stockholms Katolska Stift åskådliggör han åter i sin senaste ledare i Signum och när Ulf Jonsson SJ intervjuas av John Sjögren i Signumpodden – ”Synod på villovägar”. https://signumpodden.podbean.com/e/synod-pa-villovagar/

På Signums hemsida i artikeln ”Konflikt mellan Vatikanen och synodala vägen” 24 jan berörs i förbigående biskop Bätzings svar igår 24 jan istället för mer utförlig redogörelse av biskop Bätzings syn på saken.

https://signum.se/konflikt-mellan-vatikanen-och-synodala-vagen/?fbclid=IwAR1oushy9UqbwJkEiNV1zcubYNNziHP1WhAdX20GfiAekvNVz0qymADgeAI

Som vanligt behandlas katoliker i Sverige av Signum och Ulf Jonsson SJ som minderåriga barn till vilka information måste filtreras genom ett Bullerbyfilter.

Jag översätter och citerar direkt ett stycke ur biskop Bätzings brev där han ger sin kommentar till Vatikanens kritik och bla säger att ” inga samtal – utifrån mötena i det Ständiga Rådet – överhuvudtaget ännu har kunnat föras med Rom vad beträffar innehåll och målsättning för synodala möten på alla nivåer i kyrkan i Tyskland. Heliga Stolen ser en fara i att biskopsämbetet försvagas – jag  upplever faktiskt att biskopsämbetet stärks. Vad synodalitet beträffar så handlar det inte i förta hand  om dogmatiska frågor utan om en levande synodal kultur i gemensamma möten och beslut. Ingen har ifrågasatt biskopsämbetets auktoritet. Dokumentet från Rom får för oss i Tyskland till följd att vi än mer intensivt kommer att reflektera över formerna och möjligheterna  av synodala möten och  beslut i syfte att utveckla en synodal kultur”

https://www.dbk.de/presse/aktuelles/meldung/kommunikation-mit-dem-heiligen-stuhl-nach-dem-ad-limina-besuch-der-deutschen-bischoefe

Noterar att Ulf Jonsson SJ i Signumpodden också bla beskriver den oerhört rika katolska kyrkan i Tyskland utan att låtsas om det stora ekonomiska stöd som katolska kyrkan i Tyskland genom Bonfatiuswerk också ger katolska kyrkan i Sverige där bla Ulf Jonsson SJ är katolsk präst och nu mycket högljudd ger sig tolkningsföreträde och ensamrätt att utifrån sin roll som chefredaktör för jesuiterna i Sveriges tidskrift Signum kommentera och ensidigt kritisera den Synodala Vägen i Tyskland.

https://www.bonifatiuswerk.de/de/projekte/schweden/

// Irène

PS

Katolska Kyrkans hemsida publicerar Nordiska biskopskonferensens brev 9 mars 2022 till biskop Georg Bätzing

https://www.katolskakyrkan.se/media/5420/offener-brief-bischof-batzing-overs.pdf

Frågan är varför inte också biskop Bätzings svarsbrev 28 mars 2022 översattes och publicerades på katolska kyrkans hemsida ?

http://www.katolskvision.se/blog/?p=29965

Katolskt Magasin 5 april 2022 ”Stöd till den synodala vägen i Tyskland från Vi är Kyrka Sverige”

https://www.katolsktmagasin.se/2022/04/05/stod-till-den-synodala-vagen-i-tyskland-fran-vi-ar-kyrka-sverige/

Att Ulf Jonsson SJ inte hör till de mest ivriga reformsträvande prästerna i Stockholms katolska stift visade han redan 2009 – långt före den Synodala vägen – i sin ledare i Signum ”I men inte av världen” där han passade på att raljera över Katolsk Vision – föregångare till Vi är kyrka Sverige.

https://signum.se/artikelarkiv/i-men-inte-av-varlden/

Även när det gäller kardinal Newman ansåg Signum och dess chefredaktör Ulf Jonsson SJ att svenska katoliker inte klarar av att ta del av alla fakta.

”Katolska media döljer fakta om helgonet John Henry Newman”

https://www.dagen.se/debatt/2019/10/24/irene-nordgren-katolsk-media-doljer-fakta-om-helgonet-john-henry-newman/

Det här inlägget postades i Uncategorized. Bokmärk permalänken.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *