Ulla Gudmundson ”Finns avgrund mellan katoliker och icke-katoliker i synen på kondomer ?”

I veckans nr av Kyrkans Tidning ger sig Ulla Gudmundson , Sveriges ambassadör vid Heliga stolen, också in på katolska kyrkans syn på preventivmedel.

”Katoliker bär kondomer Finns det en avgrund mellan katoliker och icke-katoliker i synen på
kondomer?”

http://www.kyrkanstidning.se/kyrkanstidning/kronikor/katoliker_bar_kondomer_0_9582.news.aspxA

Artikeln är lite lurig på det sättet att den egentligen talar om katolska kyrkans syn på kondomer i Aids/ Hiv sammanhang, men ändå genom sin rubrik kan ge sken av att den syftar på katolska kyrkans syn på kondomer rent generellt.

Det är glädjande att katolska kyrkan SENT OMSIDER har börjat luckra upp sitt synsätt på kondomanvändning i samband med HIV /AIDS och NUMERA förespråkar ABC modellen. Det är allmänt omvittnat att Katolska kyrkan dock vaknade upp alltför sent ur  sin Törnrosasömn när det gäller FÖREBYGGANDE HIV /AIDS bekämpning. Däremot har katolska kyrkan ALLTID visat barmhärtighet när det gäller att vårda och ta hand om REDAN smittade personer. Det är viktigt att framhålla skillnaden.

Om Ulla Gudmundson skriver att ”Jag tror inte avgrunden mellan katoliker och icke­-katoliker i praktiken är så djup” så visar det att när det gäller katolska kyrkans syn rent generellt på kondomanvändning, så tycks Ulla Gudmundson behöva förkovra sig en aning.

Katolska kyrkans Katekes finns på nätet.

http://www.katekesen.se/index.htm?kkk2331-.htm

Jag rekommenderar som vanligt särskilt nr 2366 och nr 2370

”Och så lär kyrkan, som ”tar parti för livet” att ”varje äktenskaplig akt per se skall vara öppen för att ge livet vidare”.”

”Däremot är ”varje handling som antingen sker före den äktenskapliga akten eller under dess förlopp eller äger rum i utvecklingen av dess naturliga följder och som har som mål eller medel att göra fortplantning omöjlig” i sig själv omoralisk”

Vidare skriver Ulla Gudmundson

”De flesta av oss står ju någonstans mellan extremerna: i ena änden krav på vigselring före sex, i den andra känslo- och ansvarsbefriad promiskuitet à la Stureplansprofilerna. Det borde båda sidor kunna erkänna, också i biståndspolitiken. Men det är förstås alltid roligare att damma på motståndaren än att medge att hon har en poäng.”

Så länge som Katolska kyrkan OFFICIELLT inte går med på att tona ned sin fixering på barnalstringens funktion till förmån för ansvarstagande sexualitet i trofasta kärleksrelationer och ändrar texten i sin katekes (KKK ), så länge fortsätter ORÄTTVISOR.

Dvs i västvärlden kringgås KKK formuleringar genom en välvillig tolkning att preventivmedel är en samvetsfråga. Västvärldens emanciperade kvinnor har en helt annan möjlighet att välja preventivmedelsmetoder och tex ställa krav på sina män att använda kondom än kvinnor i tredje världen, där är saker och ting är mycket annorlunda. Det har vi talat om vid flera tillfällen här på bloggen. I tredje världens länder, där katolska kyrkan har större makt än i västvärldens moderna demokratier, får KKK en helt annan genomslagskraft genom att konservativa präster och biskopar kan utnyttja KKK till att vidmakthålla en under-och överordning mellan män och kvinnor.

Påven går ansvarslösa mäns ärende – särsklilt i sk ”machokulturer” – genom att framhålla ett slags IDEAL att inte använda kondom. Och då talar jag inte om män som har riskbeteende eller är HIV smittade, utan om vanliga gifta katolska män och familjefäder. Istället borde påvens budskap till världens män och kvinnor vara att det alltid är människans plikt att kontrollera sin fruktsamhet inom ramen för trofast och ansvarsmedveten sexualitet.

”En känslo-och ansvarsbefriad sexualitet à la Stureplansprofilerna ” ska vi däremot bekämpa tvärkyrkligt i samverkan med det sekulära samhället.

En ändrad attityd till barnalstring inom heterosexulla relationer medför per automatik också en ändrad syn på homosexualitet som jämställd med heterosexualitet.

// Irène

Det här inlägget postades i Uncategorized. Bokmärk permalänken.

6 svar på Ulla Gudmundson ”Finns avgrund mellan katoliker och icke-katoliker i synen på kondomer ?”

 1. Anneli Magnusson skriver:

  Kyrkans syn på sexualitet och preventivmedel har jag aldrig förstått, det finns ingen rim och reson i det hela. Om man inte ser det i ett makt och kontrollperspektiv förstås.

  Om det, som det skrivs ovan, inte vore för att kvinnor och säkert också män i tredje världen drabbas, skulle vi ju här i väst bara kunna rycka på axlarna och strunta i vad kyrkan tycker. Med tanke på att de flesta katolska familjer har lika många barn som normalsvenskarna verkar det fungera så.

 2. Irène Nordgren skriver:

  Anneli Magnusson

  ”Om man inte ser det i ett makt och kontrollperspektiv förstås.”

  THAT’S IT.

  Förutsättning för jämställdhet mellan män och kvinnor är kontrollerad fruktsamhet.

  Förutsättning för att kvinnor ska få förverkliga både modersskap och utbildning och yrkesarbete är kontrollerad fruktsamhet.

  Och förutsättning för att män inte bara ska bli familjeförsörjare utan också mer kunna utveckla och förverkliga fadersskap är kontrollerad fruktsamhet.

  Därför blir IDAG katolska kyrkans officiella syn på barnalstring och artificiella preventivmedel – som det uttrycks i KKK – ytterst en RÄTTVISEFRÅGA mellan den rika och den fattiga världen.

  Det är när människan INTE kontrollerar sin fruktsamhet med alla de medel som står till buds som är SYND.

  Att framhålla NFP (naturlig familjeplanering ) som den enda tillåtna metoden är TRAMS.

  Att VARJE samlag som människor i fertil ålder har, främst är ÄMNADE att kunna leda till graviditet är TRAMS.

  En obsolet kvarleva från Augustinus.

  Preventivmedelsfrågan har dock också den mer DOLDA aspekten som Vatikanen vill undvika att ta i så länge det bara går. Den dag Vatikanen TVINGAS erkänna det jag ovan beskriver, den dagen tvingas Vatikanen också erkänna jämställdhet mellan hetero- och homosexualitet.

  Så det är mycket som står på spel för Vatikanen.

  Även de ortodoxa kyrkorna och olika falanger inom svenska kyrkan och frikyrkorna är LIVRÄDDA för att tvingas acceptera homosexualitet . Denna fråga samt frågan om kvinnliga präster gör att de hellre ”sväljer” påven om man så säger och det är 2 av anledningarna till dagens på vissa nivåer ”fördjupade ekumeniska kontakter ”.

  Inom de ortodoxa kyrkorna har tex sexualmoraliska frågar aldrig varit a big deal på samma sätt som inom katolska kyrkan där sex – och sängkammarfrågor är the BIGGEST deal.

  Men AIDS och HIV har också sent omsider TVINGAT ortodoxa kyrkor att mer intressera sig för kondomer och man har här hakat på påven som ju mer har (o)vanan inne.

  Det gäller att tro på ett liv FÖRE döden också vare sig man är katolik eller ortodox.

  // Irène

 3. Anneli Magnusson skriver:

  Iréne jag håller med dig om att preventivmedel behövs för att människor utan att i stort sätt lägga ner sitt sexliv ska kunna begränsa antalet barn. Både för att kunna ge dem en så god uppväxt som möjligt och för att få möjlighet att utvecklas själva. Detta gäller förstås särskilt kvinnor.

  Givetvis har vi också jordens begränsade yta och resurser att ta hänsyn till och det borde ge kyrkans ledning en möjlighet att lätta på restriktionerna utan att tappa ansiktet.

  Däremot förstod jag inte kopplingen mellan förbudet mot preventivmedel och homosexualitet? Menar du att tillåter man ”ofruktsamt” sex mellan heterosexuella sanktionerar man också homosexuella relationer?

  Livet mellan födelsen och döden. Där håller jag helt med om att det finns en stor utvecklingspotential för kyrkan!
  Det slår mig att i katolsk konst så betonas inkarnationen sedan 1200-talet, den heliga Franciskus införde den traditionen. Motiven i konsten är sedan dess oftast hämtat från händelserna kring Kristi födelse och död (hela passionsberättelsen).
  Har det spillt över på oss vanliga katoliker också?!

 4. Irène Nordgren skriver:

  Anneli

  ”Menar du att tillåter man “ofruktsamt” sex mellan heterosexuella sanktionerar man också homosexuella relationer?”

  Ja det menar jag. I förlängningen måste det bli så.

  // Irène

 5. Anneli Magnusson skriver:

  Iréne då blir det förstås problematiskt. Det gör i så fall att kyrkans motstånd mot preventivmedel blir mer begripligt.
  Men samtidigt inte för de allra flesta människor vill ändå ha barn, så förhållanden i allmänhet är inte ofruktbart.
  Det är bara det att de allra flesta, katoliker som icke katoliker, känner att det är lagom med betydligt färre barn än vad kyrkan tycker att man ska ha. Samt att man ger sexualiteten ett ökat djup genom att se det som mer ett uttryck för kärlek och lust än att bara att alstra barn.

  Hälsningar,
  Anneli

 6. Irène Nordgren skriver:

  Anneli

  ”Samt att man ger sexualiteten ett ökat djup genom att se det som mer ett uttryck för kärlek och lust än att bara att alstra barn.”

  Absolut. Håller med.

  Bernhard Häring och Charles Curran är kanske de två teologer som blivit mest kända för sin kritik mot Humanae Vitae när den kom 1968. De fick båda betala ett högt pris för detta.

  Och det är det som bland annat gör mig så besviken på kyrkans ledning. Att inte i SIN SAMTID lyssna på de profetiska röster som finns i varje tid.

  Charles Curran har sagt om Bernard Häring

  ”Häring’s moral theology was based on the covenant – – the good news of God’s loving gift for us and our grateful response. Christians are called to growth and continual conversion in their moral life and in their multiple relationships with God, neighbor, and world and self.
  He staunchly opposed any legalism that made God into a controller rather than a gracious savior.”

  Just precis så tror jag också.

  Hälsningar

  // Irène

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *