Min slutreplik i DAGEN i dödshjälpsdebatten

”Mikaela Luthman skriver i sin replik (Dagen 27/7) att “Dödshjälp är dödshjälp. Palliativ sedering är palliativ sedering.” Varför göra det svårt för sig, när man som hon kan göra det lätt för sig och ge sken av att det juridiskt och medicinskt i Sverige råder konsensus kring definitionen av ”dödshjälp” och ”palliativ sedering”? För att kunna avfärda mitt påstående att skillnaden mellan ”dödshjälp” och ”palliativ sedering” är en ”fråga om semantik” noterar jag att Mikaela Luthman genomgående nöjer sig med att använda den ospecifika termen ”palliativ sedering” för att på så vis slippa trassla in sig i tolkningsfrågor och särskiljande terminologi med begrepp såsom ”intermittent terminal sedering” och ”kontinuerlig terminal sedering”. Båda dessa varianter är lagliga i Sverige då de klassificeras som ”symptomlindring”. Det håller Mikaela Luthman uppenbarligen med om.”

https://www.dagen.se/debatt/2023/08/17/basta-mojliga-symptomlindring-forutsatter-mojlighet-till-lakarassisterat-doende/?fbclid=IwAR3Xci6rEWQpi1gwO86YCdtVTCU3XXFq4pcpGkdjT8_Y7TGjb9MwwLUbj80

// Irène

PS Hur lagstiftningen kring döendet ska se ut i Sverige beror mycket på hur vi definierar ”symptomlindring” och ”läkarassisterat döende” och ”dödshjälp.” En statlig parlamentarisk utredning kan bidra till att klarifiera vad som är vad oavsett vad palliativläkaren och katoliken Mikaela Luthman anser. By the way delas inte Mikaela Luthmans uppfattning av katolska rörelsen RESPEKT.

Min fråga är varför en döende patient i Sverige (som inte har ork eller råd att resa till Schweiz) – alldeles i slutet av sitt liv inte kan bli tillfrågad och få välja ”symptomlindring” 1. Vill du själv svälja en dödlig dos sömnmedel som frivilligt skrivs ut av din läkare och genast ”sova in i döden” ? 2. Vill du få kontinuerlig terminal sedering i kombination med att närings- och vätsketillförsel stängs av – vilket innebär att du får torka ut en viss tid – timmar / dagar innan döden inträder ?

Mikaela Luthman erbjuder bara alternativ 2 då hon anser att alternativ 1 är ”dödshjälp” – vilket hon därför inte vill medverka till. Intressant är att Respekt även klassificerar Mikaela Luthmans alternativ 1 som ”dödshjälp.”

https://respektlivet.nu/fragor-svar/dodshjalp/vad-ar-palliativ-sedering

Ska inte varje döende patient även i Sverige själv få avgöra vad som är en värdig död i enlighet med självbestämmanderätten enligt Europakonventionen och i enlighet med organsationen RTVD (Rätten till en värdig död) – bla representerad av prof Staffan Bergström. Palliativläkaren Mikaela Luthmans uppfattning kring definitioner av ”dödshjälp” / ”symptomlindring” delas inte av prof Staffan Bergström.

TV debatt 3 år sedan Staffan Bergström och Mikaela Luthman

Det här inlägget postades i Uncategorized. Bokmärk permalänken.

1 svar på Min slutreplik i DAGEN i dödshjälpsdebatten

 1. Irene Nordgren skriver:

  Den ursprungliga texten på Respekts hemsida om vad som menas med Palliativ sedering löd :
  ”Palliativ sedering i livets slutskede (ibland kallat terminal sedering) innebär att patientens medvetandenivå sänks med hjälp av läkemedel. Detta används i ett fåtal fall när patienten redan är döende och i Sverige endast mycket sällan, när annan smärtlindring eller ångestdämpande medicin inte hjälper patienten. Syftet med palliativ sedering är symtomlindring, inte att förkorta livet. Det finns andra länder där palliativ sedering används i större utsträckning och där man rutinmässigt tar bort tillförsel av näring och vätska för sederade patienter; i dessa fall är sederingen att betrakta som dödshjälp.”
  Tilläggas kan att den sommarvikarierande debattredaktören på DAGEN Jacob Schönning Landin uppenbarligen ville gå Mikaela Luthmans ärende genom att till en början helt vägra gå med på att publicera länken till Respekt. Inte förrän jag vägrade att låta publicera min slutreplik om inte länken också publicerades gick debattredaktören med på detta men bestämde då att slutrepliken skulle vara låst. Slutrepliken öppnades när jag kontaktade ordinarie debattredaktör Eva Skog efter hennes sommarsemester.
  Trycker man idag på länken till RESPEKT – som jag ger i min slutreplik i DAGEN – så visar det sig att Respekt efter publiceringen av slutrepliken tagit bort ordet ”dödshjälp” och helt ändrat sin formulering. Den nya formuleringen står att finna på samma länk som jag uppgav i min slutreplik och där ordet ”dödshjälp” inte längre förekommer. https://respektlivet.nu/fragor-svar/dodshjalp/vad-ar-palliativ-sedering
  // Irène

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *