Bengt Malmgren

Jag har läst din blogg om Roy Bourgeois och samvetsfrihet

http://katolsktfonster.se/forum/blogs/bengts_blogg/archive/2011/08/09/fr-roy-bourgeois-p-229-v-228-g-att-st-228-ngas-av-som-pr-228-st-kvinnopr-228-stfr-229-gan-st-228-lld-p-229-sin-spets.aspx

Och jag  frapperas då av skillnaden i ditt sätt att resonera när du kommenterar fallet Roy Bourgeois och tex när det gäller svensk vårdpersonals samvetsfrihet.

Jag frapperas inte bara av att du så lättvindigt och känslokallt avfärdar konsekvensen av Roy Bourgeois beslut att lyda sitt samvete dvs att inte längre få vara präst.

”Fattas bara annat. Som alla organisationer har Katolska kyrkan lagar och förordningar som är till för att bringa ordning och struktur. Om dess ämbetsbärare frångick dessa skulle det bli kaos och anarki.”

Utan jag frapperas också av hur annorlunda du resonerar så fort det gäller  utomkatolska  omständigheter.

I oktober förra året skrev du en artikel om  samvetsfrihet, svensk vårdpersonal och EU resolutionen   i Svd tillsammans med 2 läkarkollgor och ”Fellows vid Claphaminstitutet” under rubrik ”Vårdpersonal har rätt till samvetsfrihet ”

Då är tonen en helt annan. Då väljer du att förlägga din lojalitet hos presumtiva ”offer” bland svensk vårdpersonal.

Jag har roat mig med att ta ett stycke ur din artikel och bytt ut orden Sverige = Vatikanen och vårdpersonal =präster och vården = kyrkan för att förtydliga vad jag menar.

Präster har rätt till samvetsfrihet

Vatikanen saknar en lagstadgad samvetsfrihet för präster. Ofta framförs i debatten att om man har samvetsbetänkligheter får man syssla med något annat än att vara katolsk präst. Men resolutionen pekar i en helt annan riktning och jag tror vi är många, även verksamma inom kyrkan , som menar att samvete är en tillgång, inte en belastning. Vi har sett mycket konkreta exempel på hur präster, av samvetsskäl och i strid med Vatikanens önskan, påtalat missförhållanden i kyrkan . Att hindra, eller än värre söka köra ut, engagerade präster vore knappast att göra kyrkan bättre. Resolutionen identifierar ett behov av garanterad samvetsfrihet, givetvis under reglerade former. En sådan finns i många av Europas stater men saknas alltså i till exempel i Vatikanen.
Detta innebär att Vatikanen riskerar att, utifrån resolutionen, kränka präster som åberopar samvetsfrihet.

http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/vardpersonal-har-ratt-till-samvetsfrihet_5541571.svd

// Irène

PS  För övrigt väntar jag fortfarande på din utlovade blogg där du kommer att förklara varför det är bra att   Ulf Ekman och Israels ambassadör  sprider sionistisk och propagandistisk information om Israel men inte bra  att skriva propagandiskt mot påven.