Årets sista dag.

”Låt 2012 bli barnens år”   är ledaren i Västerbottens Folkblad .

”Låt 2012 bli barnens år, ta krafttag för att utrota barnfattigdomen. Satsa på en expansiv jobbpolitik och renovera socialförsäkringarna. Satsa på den likvärdiga enhetsskolan.
Barnen är vår framtid, vi har inte råd att lämna ett enda barn efter.”

http://www.folkbladet.nu/279824/2011/12/31/lat-2012-bli-barnens-ar

// Irène

PS  Ja inte bara i Sverige behövs ett Barnens år.   Inom katolska kyrkan behövs ett barnens och ungdomens år. Ja inte bara inom katolska kyrkan.

Inom alla religioner behöver barn och ungdomar  i Abrahams Barns anda inte bara nästa år utan alla år  framöver att hjälpas till empati, ömsesidig förståelse,   gemenskap och SOLIDARITET.

Taizé är idag Europas kanske viktigaste  ekumeniska mötesplats  för ungdomar  och unga vuxna från olika trosriktningar där känslan av gemensam mänsklig tillhörighet  föder tolerans och solidaritet .

http://sv.wikipedia.org/wiki/Kommuniteten_i_Taiz%C3%A9

Här ett Taizébrev  från 2006 – ständigt lika aktuellt

”Barn: Vad betyder det att “ta emot Guds rike som ett barn”?

”Det finns en hemlig samhörighet mellan Guds rike och ett barn.”

http://www.taize.fr/sv_article3272.html

Årets Taizébrev av  broder Alois  ”Mot en  ny solidaritet ”

”För att en ny solidaritet ska uppstå bland människor på alla nivåer, i familjen, samhälle, i byar och städer, mellan länder och kontinenter krävs modiga beslut.”

http://www.taize.fr/IMG/pdf/120svletter.pdf

Laudate omnes gentes, laudate Dominum

http://www.youtube.com/watch?v=u53hzHo53n4&feature=related

GOTT NYTT ÅR  alla bloggens läsare