I aprilnumret 4 DN. Världen har DN korrespondent i Rom  Peter Loewe gjort ett längre  reportage om exorcism i Italien.

Tyvärr tror jag inte reportaget finns på internet men jag ger en länk på youtube om Italiens mest kände exorcist som Peter Loewe skriver om .

Jag citerar

”Katolska kyrkan är den enda av västvärldens stora religioner där exorcister har officiell status. De kan endast  utnämnas av en biskop.”

”Italien har ca 350 katolska exorcister, vilket troligen är fler än hela övriga världen. ”

”Gabriele Amorth 87 år i maj är idag katolska kyrkans mest kände exorcist. ”

”Fader Amorth visar upp sina  arbetsinstrument. Med en liten perforerad silverampull stänker han den besatte med heligt vigvatten, något som Satan  avskyr. Han har också en liten flaska med olja som han smörjer delar av kroppen med. Exorcisten bär alltid en lila stola (prästband) som bör vara så lång så att den åtminstone delvis kan omsluta den besatte.”

// Irène

PS   Läser man  Peter Loewes reportage får man en viss förståelse för  att förbundet Humanisterna har lätt att värva medlemmar.

Vatikanen slänger stekta sparvar i munnen på Christer Sturmark, Lena Andersson och deras kompanjoner i Sverige och på andra håll i världen.

http://www.youtube.com/watch?v=5JFRqkHbuOo&feature=related