Över-och underordning inom islam och katolska kyrkan

I ”Uppdrag Granskning”  igår 16 maj visades programmet ”Bakom fasaden i svenska moskéer” utifrån att det finns ca 400.000 muslimer i Sverige.

Ett mycket välgjort och informativt program. ”Hur lever imamer i Sverige upp till de grundläggande värderinger i den svenska demokratin angående människors lika värde,  jämlikhet och jämställdhet mellan man och kvinna”  för vilka de  får statliga bidrag.

Var och en får  själv bilda sig en uppfattning. Materialet finns på SVT Play 1 månad framöver.

http://svtplay.se/t/103535/uppdrag_granskning

Professorn  i idéhistoria Mohammad Fazlhashemi kommenterar ”Det här är uttryck för en patriarkal tradition. Det är  inte tillåtet, det ska inte vara tillåtet för en kvinna att utså den här typen av  förnedring. ”

Tyvärr räcker det inte med bara dylika uttalanden. Money talks dvs det är det enda språk som muslimska företrädare som bryter mot svensk lagstiftning förstår.

Programmet föranleder mig att återknyta till artikeln i Svd 17 april där Sveriges jämställdhetsminister Nyamko Sabuni och hennes danska kollega Manu Sareen  skriver

”Världen kan i dag inte ens enas om att jämställdhet är något positivt.” ”Aldrig är den oheliga alliansen mellan auktoritära islamistiska länder och Den heliga stolen tydligare än i deras strävan att förvägra kvinnor deras rätt till sexualitet och sexuell hälsa. Denna politiska kraft kompletteras av närmast obegränsade finansiella resurser från penningstarka amerikanska antiabortgrupper. Föreningen mot kvinnors frigörelse står stark. ”

http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/krafter-som-motarbetar-kvinnors-frihet-vinner-mark_7060237.svd

Se vidare Gert Gelottes blogginlägg ”Gör upp med underordningen !”

http://www.katolskvision.se/blog/?p=5879

Kyrkans Tidning 2 maj

http://www.kyrkanstidning.se/debatt/gor-upp-med-underordningen

Det är inte bara inom islam det fortfarande råder över-och underordning mellan män och kvinnor.  Även inom kristendomen och särskilt inom  katolska kyrkan råder  bristande respekt för kvinnors jämställdhet.

Det Sveriges jämställdhetsminister bla syftar på i sin artikel är hur katolska lobbyorganistioner och Vatikanens ständige observatör i FN motarbetar kvinnors sexuella och reproduktiva hälsa dvs motarbetar grundläggande  jämställdhet mellan man och kvinna.

Såväl inom den tongivande delen av islam som inom den tongivande delen av  katolska kyrkan (läs Vatikanen) är det enbart  manligt patriarkala texttolkningar av koranen och bibeln  som gäller men vars konsekvenser  kan stävjas i  västerländska demokratier men som får sina mest  förödande verkningar i icke demokratiska länder i tex tredje världen.

Det är ingen artskillnad mellan påvens, Vatikanmännens  och ayatollors och imamers  syn på över-och underordning mellan man och kvinna.  Det är enbart en gradskillnad.   En imam sa till mig angående  månggifte inom islam .  ”Vi muslimer legaliserar våra förhållanden i motsats till er kristna. ”  Detta skämt gällde förstås enbart muslimska män.

Katolska kyrkan tillämpar inte månggifte för män men förbjuder skilsmässor vilket i praktiken i katolska länder inte sällan får som konsekvens att katolska hustrur tvingas  att acceptera att mannen tar sig en älskarinna.

// Irène

PS    Den ingrodda föreställningen om över-och underordning  mellan könen som påven delar med manliga ayatollakollegor  inom islam kan också ses som en del av deras gemensamma motstånd mot homosexuella relationer.  Sådana relationer blir mycket hotande just utifrån den förvirring och kaos de skapar kring traditionell (läs patriarkal)  katolsk och muslimsk syn på könens över-och underordning.

Det här inlägget postades i Uncategorized. Bokmärk permalänken.

6 svar på Över-och underordning inom islam och katolska kyrkan

 1. Anneli Magnusson skriver:

  Iréne,
  Förtrycket av kvinnor är ett problem på olika nivåer och som får olika konsekvenser beroende på om man bor i en demokrati eller diktatur, är rik eller fattig, hög-eller lågutbildad etc.

  Kristendomen i sig är inte diskriminerande och om jag förstått saken rätt är inte islam heller det som Mohammad Fazlhashemi påpekar. Däremot har det funnits och finns det patriarkala strukturer som använder sig av religionen för att förtrycka kvinnor.

  I Sverige drabbas väl i första hand de kvinnor som kommer från länder med patriarkala strukturer av förtryck. Jag tror inte att det är bättre för kristna kvinnor än för muslimska, så nästa steg för Uppdrag granskning borde vara att undersöka hur kristna kvinnor från samma områden som de man nu undersökte har det.
  Då slipper man den här olyckliga fokuseringen på religion, utan riktar intresset på det mer korrekta, nämligen kultur.
  Anneli

 2. Agneta Sofiadotter skriver:

  Alla-h,

  Även jag såg programmet. Det är tragiskt med dubbelspel inom både Islam och RKK.

  Fruktansvärt sorgligt.

  Men vi får inte glömma att även Islam har vidsynta, toleranta sufirörelser vilket programmet också visade genom att intervjua en sheijk i Stockhom som talade om en helt annan sida av islam och att svenska imaner misstolkar islam. Att de är enligt sheijken andligt obildade.

  Detta föranleder mig att forska vidare. Inom en del sufiordnar finns kvinnliga murshider dvs andliga vägledere/mästare. Sufirörelser har varit lika motarbetade som reformkatolska rörelser under historiens gång.

  Jag återkommer. I sinom tid.

  Agneta

 3. Krister Janzon skriver:

  Visst var det ett toppenprogram av Uppdrag granskning! Det kommer bli många svallvågor
  på dessa missförhållanden. Imamen på Söder, som jag känner lite svarade så bra det nu går i STV2’s nyhetsprogram 21.00 onsdag kväll, i dialog med vår ansvarige minister.

  Anneli, din kommentar ”Då slipper man den här olyckliga fokuseringen på religion, utan riktar intresset på det mer korrekta, nämligen kultur.” är bara så klok, tack!
  Möjligen vill jag komplettera med statsministerns olyckliga ordval:Etnicitet, som här är på sin plats
  som en del av kulturen.

  Krister

 4. Irene Nordgren skriver:

  Imamen Ismail Abuhelal på Islamiskt Center i Växjö pläderar i Rapport ikväll för införande av en imamutbildning i Sverige där bla kunskap om svensk lagstiftning ska ingå.

  // Irène

  PS Mycket bra förslag som kommer muslimska kvinnor i Sverige till godo samtidigt som det motverkar islamofoba krafter i landet.

  Kl 2200 SVT 1 ikväll Debatt

  ”Kvinnosynen i moskéer. Talar svenska imamer med kluven tunga? Debatt apropå ”Uppdrag gransknings” avslöjanden med dold kamera i ett antal svenska moskéer.”

 5. Samuel Johansson skriver:

  Irène, Agneta, Anneli.

  Systrar, första gången jag utbrast ”Joan For Pope” hade den amerikanska benedektinernunnan Joan Chittister gjort djupt intryck på mig med sin visionära visdom och nu har hon gett mig ännu ett bevis på att hon borde vara en given kandidat att leda den största reformation Kyrkan har sett.

  Systern har en blogg på Huffington Post där hon publicerat ett litet utdrag ur sin bok Women, Spirituality and Transformative Leadership: Where Grace Meets Power.

  Här ett utsnitt, som i sin robusta enkelhet lägger grunden för en reformatorisk teologi:

  ”… in the Hebrew scriptures — the ground of the entire Abrahamic family, Jewish, Christian and Muslim — the spiritual foundation on which you and I stand — the God to whom Moses says, ”Who shall I say sent me?” answers not, ”I am he who am;” not ”I am she who am;” but, ”I am who am.” I am Being! I am the essence of all life, I am the spirit that breathes in everyone: the source that magnetizes every soul. I am the one in whose image all human beings, male and female, Genesis says clearly, are made. ”I am” is, in other words, ungendered, unsexed, pure spirit, pure energy, pure life. And that assurance we have, note well, on God’s own word: ”I am who am.”

  Både Jesus och Paulus visar i sina direkta interaktioner med kvinnor att de inser att kön saknar betydelse inför Gud, vilket gör att de – i sitt tilltal – myndigförklarar kvinnan som moraliskt och spirituellt subjekt, men det skulle dröja till det moderna genombrottet innan deras egalitära människosyn börjar få genomslag på bred front i den allmänna emancipationen.

  Nu är det dags för RKK att äntligen låta insikten om sin innersta natur ta konkret gestalt inför världen.

  ”Let there be no mistake about it: woman or man, man or woman — the full image of God is in you: masculine and feminine, feminine and masculine godness. Hebrew scripture is clear, and the Christian and Islamic scriptures, as well. God is neither male nor female — God is of the essence of both and both are of the essence of God.”

  Artikeln heter In Search of the Divine Feminine: huffingtonpost.com/sister-joan-chittister-osb/search-divine-feminine_b_1097343.html

  klicka HÄR, (ett systerligt broderligt tips från Krister)

  Samuel.

 6. Krister Janzon skriver:

  I frågan om en svensk imamutbildning är rösterna förståss kraftigt delade,
  dels bland muslimer (som är rädda deras religion blir för sekulär av ett sådant steg)
  dels bland ”oss andra”. Humanisterna har ju den rakaste linjen, att inga prästutbildningar skall
  bekostas över skattsedeln, självfallet inte heller utbildningen till präst i Svenska kyrkan.

  Ligger en lösning för islam i att göra som de teologiska fakulteterna i Sverige, samt praktiska
  prästutbildningen genom kyrkorna.

  Krister

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *