Rom väntas nu  ta definitiv ställning  till de ”doktrinära frågorna” kring SSPX.   Det ryktas om en personalprelatur.  Om SSPX i samband med detta spricker återstår att se.

Bernard Fellay  ger här intressant intervju i vilken han hävdar att ”den allmänna uppfattningen om VAT 2 är fel vilket är en uppfattning som också delas av Roms auktoriteter.”

http://www.youtube.com/watch?v=DdnJigNzTuY&feature=player_embedded#!

Alltsedan Andra Vatikankonciliet satte sig dess  främste motståndare rasisten och högerextremisten Marcel Lefebvre till motvärn.  Katolska  kyrkans nya inställning till andra religioner var inget Lefebvre  ville höra talas om.  Han grundade 1970 SSPX  och ett prästseminarium i Econe där Lefebvre i godan ro fick sprida och lära ut sina antipatier mot Vat 2 under 18 års tid.

Detta berodde på att andra Vatikanskonciliet alltid haft också andra motståndare inom Vatikanen som dock valt att operera mer diskret men alltid hållt Lefebvre om ryggen inom hierarkin. Inte förrän 1988 när Lefebvre ville säkerställa att det fanns nya biskopar som kunde ge hans arv vidare och när han olagligt vigde  4 nya biskopar Bernard Fellay, Bernard Tissier de Mallerais, Richard Williamson och Alfonso de Galarreta tvingades Rom att exkommunicera Lefebvre. Då hade dock mängder med nya präster redan vigts och spritt ut sig INOM  katolska kyrkan.

Att omintetgöra Vat 2 ligger i SSPX intresse.  SSPX vill på alla sätt vrida katolska kyrkan tillbaka till förkonciliär tid.

I samband med att Willimason avslöjades som förintelseförnekare  skrev Fellay bla i ett brev  till SVT nedanstående rader

”It is shameful to use an interview on religious matters to introduce secular and controversial issues with the obvious intention of maligning the activity of our religious Society. Suc vile attempt will not reach its goal. The Society of Saint Pius X will not renounce its intention to bring the true Catholic Faith and sacraments to Swedish Catholics who have a right to both.

Menzingen, 21th Januari 2009 Bernhard Fellay”

Den katolska historieprofessorn Ylva Maria Werner skriver under rubriken ”SSPX tar avstånd från såväl rasism som antisemitism”  i kommentar på Newsmill

”Går det att belägga att SVT medvetet la sändningen samma vecka som exkommunikationen av SSPX upphävdes? Detta visar i så fall att man var ute efter att skada den katolska kyrkan. Dock är det märkligt att man i Vatikanen inte kände till Williamsons åsikter i denna fråga, vilka han ju gett uttryck för många gånger tidigare.”

Det skulle alltså enligt YMW vara skadligt för katolska kyrkan att Williamson avslöjades.

http://www.newsmill.se/artikel/2012/05/01/sspx-tar-avst-nd-fr-n-s-v-l-rasism-som-antisemitism

Och hur naiv får en yrkeshistoriker vara.

Om det är något som skadar kyrkan så är det regimtrogna historiker typ Yvonne Maria Werner.

Även om påven personligen inte känt till fallet Williamson så är det självklart att Williamson varit känd och erkänd bland Vatikanfolk som därifrån hållt SSPX om ryggen i åratal.  Det hela visar snarare att påven inte har koll på läget INOM Vatikanen och därför borde gå i pension. Det är oerhört farligt med gamla ledare inom stora svåröverskådliga organisationer där personalen drar år olika håll.

// Irène

PS  Kan vara på sin plats att påminna om vad Ulf Jonson 2009 skrev om  SSPX   i samband med att Signum ville  solidarisera sig med stiftets negativa syn på Katolsk Vision.

”Samtidigt är det känt att delar av deras rörelse har kopplingar till antisemitism och högerextremism.”

Vi får se om Signum vågar hålla fast vid denna uppfattning om påven tar SSPX till nåder.

”Men i långa stycken låter manifestet från Katolsk vision som önskelistan från en grupp övervintrande gamla 68:or.”

Det säger Ulf Jonson som tackar och tar emot allt vad hans 85-årige påve och övriga 20-talister inom Vatikanen säger.

http://www.signum.se/archive/read.php?id=3975