Tips till Signum.

ARD* intervjuar ärkebiskop Müller – nye prefekten för Troskongregationen – om sitt nya ämbete, om kyrkans läroämbete, om SSPX, om kommunion till frånskilda och omgifta mm

*(Arbeitsgemeinschaft der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten der Bundesrepublik Deutschland )

Utifrån att ”kyrklig auktoritet  inte är förhandlingsbar ” fastnade jag för följande som Müller säger

” När man själv kommer från professorskretsar  så vet man att där också finns primadonnor för vilka det  fackliga inte alltid är i centrum.  Men det tillhör  också min uppgift att särskilja det fackliga från det personliga.  Inom katolsk teologi finns det ett spelrum, en bredd , en pluralitet men den får naturligtvis inte överge grunden på vilken vi står. Katolskt  innebär inte ett slags kollektivbegrepp  -tutti-frutti  för allt möjligt , utan vi har klara förebilder i Guds uppenbarelse  såsom  den framställs  i den heliga skrift.  Till syvende och sist har påvens och biskoparnas läroämbete  och konciliet det  avgörande beslutet.  Det måste man naturligtvis acceptera för att kalla sig katolsk. ”

http://www.tagesschau.de/ausland/interview-bischof-mueller100.html

// Irène

PS  Det hörs lång väg att Müllers modersmål  är ett härskarspråk.    Inte ett  ljud om lekmännens  – för att inte tala om lekkvinnornas – roll  eller om  Gudsfolket eller om  sensus fidelium .

Nej  nu  när B16 börjar tackla av så har vi fått en ny ALLHÄRSKARE  i Vatikanen.  En som kräver TOLKNINGSFÖRETRÄDE  på  hur Guds uppenbarelse  ska tolkas i den heliga skrift.

Underförstått Müller kommer stödja påven att enbart  utnämna  präster till biskopar och biskopar till kardinaler  (Müller självskriven) som  tycker som Müller  och sedan går det lätt som en plätt  för  nye prefekten Müller att fortsätta   hävda att det bara går att kalla sig katolsk om man accepterar vad Läroämbetet förkunnar.

Det är en skandal utan dess like att detta SLUTNA KRETSLOPPSTÄNKANDE, denna  härskarmentalitet  får fortsätta att frodas i Vatikanen.

Vi lever på 2000-talet. Hälften av katolska kyrkan utgörs av kvinnor  som  inte har rätt till ämbetsvigning  och ämbetsvigning  utgör  förutsättning för att uttala sig i tros – och  moralfrågor .

Att Läroämbetet har en SKYLDIGHET  att  inte bara förkunna  utan också att LYSSNA  till vad Gudsfolket – män och kvinnor- anser.   Det tycker Troskongregationens nye MACHOPREFEKT  är  blaha blaha.   Då blir det bara ”tutti frutti”  av alltihop.

Den gode Müller är ute och cyklar om han tror att katolska kvinnor i västvärlden  kommer att fortsätta att acceptera det teologiska svammel han kör med när det gäller synen på kvinnor och ämbetsvigning  och läroämbetets BRISTANDE auktoritet.

Dagens katolska Magisterium är enbart en  AUKTORITÄR  MAKTAPPARAT.

Den MOTARTIKEL  under rubrik  ”Har kyrkan fullmakt att ge kvinnor vigningssakramentet ”? som Müller skrev om kvinnor och ämbetsvigning  i juninumret av ”Stimmen der Zeit”  är under all kritik  för att vara skriven av en doktor i dogmatik.

Den intresserade kan ladda ned artikeln här för en kostnad av 4,90 euro

http://www.herdershop24.de/index.php?cl=details&anid=3399770&cnid=2543372&campaign=STDZ/archiv&herderAffiId=stidz

Men läs i så fall först  artikeln ”Kvinnliga ämbetsbärare –  något högst önskvärt inom katolska kyrkan” i decembernumret 2011 i Stimmen der Zeit av en annan katolsk dogmatikprofessor  – Georg Kraus. Artikeln  finns gratis här !

http://www.stimmen-der-zeit.de/zeitschrift/archiv/beitrag_details?k_beitrag=3184310&k_produkt=3186210

http://www.katolskvision.se/blog/?p=6497

Katolska professorer i dogmatik som tycker annorlunda i olika kontroversiella tros – och moralfrågor inom den universella kyrkan än ärkebiskop och professor Müller  kan alltså fortsättningsvis avfärdas som ”primadonnor”.

När det gäller katolska LÄROÄMBETET är det alltid på sin plats att särskilja AUKTORITET från AUKTORITÄR.

Auktoritet utesluter per definition hot och tvång.   Auktoritet är  något man  måste FÖRTJÄNA.  Auktoritet är något människor underkastar sig FRIVILLIGT.

Jag har inget emot ett Läroämbete  med auktoritet.

Tvärtom.