Bengt

Utifrån LCWR årsmöte där Barbara Marx Hubbard inbjudits som talare – och som du  förfasar dig över – ställer du indirekt frågan till mig om jag anser Barbara Marx Hubbards nyandlighet förenlig med kristen tro.

”Om du Irène menar att New Age eller den form av nyandlighet som framläggs på Marx Hubbards hemsida är förenligt med kristen tro, då tror jag vi står ganska långt från varandra.”

Låt mig först ställa en motfråga till dig innan   jag svarar på din fråga.

Skulle du varit lika kritisk om LWCR hade inbjudit Elizabeth Johnson att tala utifrån sin bok ”Quest for the Living God” på mötet ?

http://en.wikipedia.org/wiki/Elizabeth_Johnson_%28theologian%29

http://www.katolskvision.se/blog/?p=2197

Elizabeth Johnsons bok  ”Quest for the Living God”  har  prickats av USA biskopskonferens med orden

”does not recognize divine revelation as the standard for Catholic theology” and ”differs from authentic Catholic teaching on essential points.”

Elizabeth Johnson skriver i slutet av sin bok

”No longer simply concentrated in Europe, which for centuries has been the mother continent  of Christianity, theology now emerges from multiple geographic and existential centers of life and thought. The universality of the church is served precisely by these centers ’ fidelity to the quest for the living God in their own particular circumstances. Reading the signs of the times and calling  the whole church to discipleship, they each discover something of the breadth and length and height and depth of the love of God which surpasses all knowledge, including that of theological systems.
The quest continues. It will do so as long as the  unfathomable mystery of the living God calls human beings into the future, promised but unknown, which is to say, as long as people exist.”

Anser du ovanstående  vara ”in compliance ”  med kristen tro ?

”In compliance”  med katolsk tro ?

Är katolsk tro alltid ”in compliance” med kristen tro ?

// Irène