Samma dag 17 augusti som Pussy Riot av rysk domstol  dömdes  till 2 års fängelse  för sin ”performance”  i Frälsarkatedralen i Moskva  – vars syfte   var att fästa uppmärksamhet  på   den oheliga alliansen mellan patriark Kirill och  president Putin – befann sig patriarken i Polen för att tillsammans med ärkebiskop Jozef Michalik underteckna  ett gemensamt  budskap till  människor i Ryssland och Polen.

Patriarken höll också ett tal som återges på rysk-ortodoxa kyrkans hemsida

“On August 17, 2012, His Holiness Patriarch Kirill of Moscow and All Russia and Metropolitan Jozef Michalik, President of the Polish Bishops’ Conference, signed a Joint Message to the Peoples of Russian and Poland in a solemn ceremony at the Royal Palace in Warsaw.”

Jag citerar ur Hans Helighet – den skandalomsusade- patriark Kirills tal som är en TJUSIGT VÄRRE  ÖVERBYGGNAD  för att kunna legitimera  fortsatt  DUBBELMORAL  och  göra  HYCKLERIET  fortsatt rumsrent i Ryssland och Polen.

“‘In the world today, more than ever before in human history, relations between states and peoples are determined by business considerations and based on mutual interests. Churches cannot deny the importance of these factors, but man shall not live by bread alone (Mt. 4:4). The economic welfare built on the egoistic desire to use those who are far and those who are near not only as sources of resources will ultimately bring disappointment and suffering. In order to avoid this, it is necessary to be guided in the sphere of international relations by ‘the golden rule’: whatever you want men to do to you, do also to them (Mt. 7:12)”

“The Message states that in our days the peoples of Russia and Poland have encountered the erosion of moral principles based on God’s commandments, the propaganda of abortion, euthanasia, same-sex unions, and rejection of Christian moral values. We are also witnesses to the struggle for driving not only religious symbols but also faith itself and morality away from public space.”

http://www.mospat.ru/en/2012/08/17/news69020/

Signum

”Patriarken och ärkebiskopen uttryckte särskild oro över ”främjandet av aborter, dödshjälp och samkönade relationer””

http://signum.se/forsoning-mellan-rysk-ortodoxa-och-polska-katoliker/

Kyrkans TIdning  refererar i sin tur till Signum

”Patriarken och ärkebiskopen uttryckte särskild oro över ”främjandet av aborter, dödshjälp och samkönade relationer” och uppmuntrade till samarbete för att skydda familjen, främja utbildning och hjälpa de fattiga”

http://www.kyrkanstidning.se/utrikes/ryskortodoxa-och-polska-katoliker-forsonas

Det är samma visa gång på gång.

Vem vill  avskaffa ÄKTENSKAPLIG familjebildning ?   Vem vill inte med sina barn leva i en trygg och harmonisk familj ?

Att därifrån definiera familj som ENBART  ”mamma-pappa-barn”   och UTMÅLA   alla andra former av familjebildning som ett HOT  mot denna enda TYP av familj  tycks vara  det främsta gemensamma projektet mellan Kirill  – dubbelmoralens väktare nr 1 i Ryssland och katolske ärkebiskopen i Polen –  landet jag redan tidigare utnämnt till ”Dubbelmoralens förlovade land”  i synen på abort  och  den business som uppkommit  runt aborter i samband med lagändring 1993 att  förbjuda LEGAL abort som  vore det  identiskt med att abort AVSKAFFADES.

”Runt etthundrafemtiotusen illegala aborter utförs i Polen varje år, vilket ger abortörerna skattefria inkomster på nittiofem miljoner dollar. Det framgår av en studie som redovisas i den brittiska tidskriften Reproductive Health Matters.”

http://bulletinen.org/wordpress/2011/05/19/150-000-illegala-aborter-om-aret-i-polen/

http://www.katolskvision.se/blog/?p=2791

I Ryssland har Kirill och Putin haft ett gott samarbete  när det gäller fortsatt laglig diskriminering och förtryck av homosexuella och förtryck av olika progressiva röster  inom ortodoxa kyrkan.

“Moscow court upholds 100-year ban on gay pride events”

http://rt.com/politics/moscow-ban-gay-events-910/

Detsamma gäller  Polen där ärkekonservative   ärkebiskop  Jozef Michalik har  funnit en stark själsfrände i patriark Kirill vad  ”kristen moral” beträffar.

“Jozef Michalik, Roman Catholic Archbishop of Przemysl, and chairman of the central organ of the Polish RC Church, outlined his thoughts in a pastoral letter to mark the first Sunday of Lent.

“Note that the new global culture springs from postmodernism, which promotes moral relativism, abortion, same-sex marriage, homosexuality and so forth.”

Archbishop Michalik argued that this global “cultural revolution” fundamentally “excludes God and his commandments.”

“The most publicised recent instance of clerical divisions came in November, when Father Adam Boniecki, long-serving editor of progressive clerical weekly Tygodnik Powszechny, was ordered to desist from making public statements beyond the pages of the journal.”

http://thenews.pl/1/9/Artykul/90856,Church-under-attack-says-leading-archbishop

Även i Polen diskrimineras och förtrycks progressiva inomkatolska krafter  som tex fader Adam Boniecki – som  ärkebiskopen belagt med munkavle – och som är chefredaktör för den progressiva veckotidskriften  Tygodnik Powszechny.

// Irène

PS  Tygodnik Powszechny

”Tygodnik Powszechny has tried to reconcile the values of liberalism with the principles of faith. It has presented an open ecumenical view of Polish Catholicism. Its aim was a dialogue. Representatives of ideas which are not strictly Catholic are invited to take part in printed debates. According to the analysis by Jarosław Gowin, presented in the book “Church in the Times of Freedom” (“Kościół w czasach wolności”), Tygodnik Powszechny is one of the main representatives of ‘open’ Catholicism, inspired by Catholic personalism”

http://en.wikipedia.org/wiki/Tygodnik_Powszechny

En sak till

Rörande att läsa  att just patriark Kirill fastnat för bibelordet ”människan skall inte leva av bröd allena.”

Det förklarar ju en hel del.   Vi har alltså att göra med en kyrkans man som tar evangeliet bokstavligt och därför inte nöjer sig med att bara leva på bröd.