Bengt

På din blogg har du engagerat dig mycket i frågan om kyrkan och homosexualitet och där bla du och jag har haft en dialog.

http://bengtmalmgren.wordpress.com/2012/10/13/homosexualitet-och-kyrkan-uppfoljning/

Ditt senaste svar till mig ang katolska kyrkans syn på homosexualitet blev en jättebesvikelse  på dig som debattör då du  undandrar dig skyldigheten som seriös debattör att följa upp konsekvensen av dina påståenden.

http://bengtmalmgren.wordpress.com/2012/10/13/homosexualitet-och-kyrkan-uppfoljning/#comment-457

Du refererar oerhört ofta till Stefan Swärd på din blogg. Du länkar regelbundet till hans texter.

Nu senast tex

http://www.stefansward.se/2012/09/25/tre-olika-kristna-installningar-till-homosexualitet-argument-for-en-evangelikal-medelstandpunkt/

där Swärd ställer sig bakom en syn som sammanfattningsvis säger ”En evangelikal och enligt min mening sund kristen hållning är att accepterad homosexualitet är synd men en synd bland många andra”

Du har gett mig som läsare av din blogg intrycket att du delar Swärds uppfattning om homosexualitet dvs att utövad homosexualitet är synd men inte värre än andra synder.

Utifrån att du inte är evangelikal utan  katolik som bekänner bikten som ett sakrament blev jag intresserad att få höra hur du får ihop katolsk syn dvs påbudet att bikta sina synder utifrån tex ett katolskt homosexuellt par som lever i en livslång, stabil och trogen samborelation. Detta utifrån att ett sådant sambopar sett utifrån  Swärds uppfattning kan sägas leva i ett kroniskt tillstånd av synd.

Jag frågade också

Hur ska prästen förhålla sig ? Menar du att en “juste” präst kan ge dispens att homosexuella ska undantas från katolska kyrkans påbud att sex är något som bara får ske inom ramen för ett äktenskap ?

Att jag ställer frågor till dig som katolik beror  på att jag som  katolik inte får ihop den katolska ekvationen som har med homosexualitet att göra.

Men du och jag tycks ha helt olika behov av att sanning och konsekvens  hör ihop.  För mig är det ytterst en fråga om TROVÄRDIGHET.   Den som vägrar dra ut konsekvensen av sina påståenden är inte trovärdig för mig.

Ditt svar nedan gjorde mig  besviken då jag tycker  du vägrar dra ut konsekvensen av dina resonemang.

”Swärd är pastor och ger uttryck för det som är känd evangelikal grundsyn. Sammanfaller ganska väl med katolsk grundsyn, även om argumentationen är något annorlunda från katolskt håll.

Hur en homosexuell som lever i en specifik livssituation skall förhålla sig i biktstolen är verkligen den personens angelägenhet och ansvar att hantera utifrån sitt förhållande till tron och sitt samvete. Jag har nog med att tänka över hur jag skall förhålla mig i biktstolen till det som är mitt eget.”

Bengt det är HELA  katolska kyrkans angelägenhet att få veta hur katolska kyrkan i teori och i praktik ställer sig till utövad homosexualitet. Och då avser jag inte  lösa förbindelser utan jag tänker på stabila, livslånga relationer.

Är sådana ett kroniskt /permanent tillstånd av synd eller inte ?

// Irène