Vänner,

I en ledare tar en av USA:s ledande katolska tidningar, National Catholic Reporter, offentlig ställning för kvinnliga präster. Det är ett mycket viktigt steg som NCR knappast tagit utan grundlig eftertanke. Ledaren inleds med orden:

”Kallelsen till prästämbetet är en gåva av gud. Den har sin grund i dopet och möts av församlingens kallelse och bekräftelse när det är uppenbart att den är autentisk. Katolska kvinnor som har fått en kallelse till prästämbetet och som fått sin kallelse bekräftat av församlingen bör prästvigas av den romersk katolska kyrkan. Att utesluta kvinnor från vigningen till prästämbetet är en orättvisa som inte kan tillåtas få fortsätta”. (Min bristfälliga översättning)

Läs ledaren här:

http://ncronline.org/news/people/editorial-ordination-women-would-correct-injustice

Det är svårt att spekulera i konsekvenserna av NCR:s ställningstagande. Men en sak är klar. NCR har höjt insatserna. Det kostar allt mer för Vatikanen att med andligt våld försöka kväsa kraven på att könsdiskrimineringen i kyrkan skall upphöra.

Gert