Bengt

Du skriver  under  rubrik

Kristi kärlek tvingar oss

”Påvens fastebudskap i år vill jag rekommendera alla att läsa. Det är mycket trosstärkande och nyttigt att reflektera över. Det tar sin utgångspunkt i sambandet och polariteten mellan tro och kärlekens gärningar. Har vi lärt känna Gud och lever i hans kärlek resulterar det med nödvändighet i att vi vänder oss mot våra medmänniskor och öppnar oss för deras behov enligt det dubbla kärleksbudskapet: Älska Gud av allt ditt hjärta, all din kraft, hela ditt förstånd och älska dina medmänniskor som dig själv (jfr Mark 12:30-31)”

”Pope’s Lenten message 2013: Believing in charity calls forth charity ”

http://en.radiovaticana.va/articolo.asp?c=661038

Jag har haft ”nyttig reflexion” över ”sambandet och polariteten mellan tro och kärlekens gärningar”  med utgångspunkt  i  hur jag föreställer mig Roy Bourgeois, ordenssystrarna i LCWR  och Tony Flannerys  läsning av påvens påskbudskap  2013 ter sig och utifrån   denna  ”nyttiga reflexion”    framstår påvens  budskap om CHARITY  dvs kärlek, barmhärtighet och överseende som ett hån.

Sorry Bengt utifrån min reflexion  framstår diskrepensen i vad påven säger och hur han beter sig  mot  medmänniskor  vars samvete inte går hand i hand med påvens eget samvete allt annat än ”trosstärkande”.

Men vi har ju kommit överens om att det är tillåtet att tycka olika.

// Irène