Det är en sak att läsa om orättvisor och orättfärdiga beslut. Det är en helt annan sak att höra en livs levande människa  själv berätta  om att bli  förödmjukad, kränkt och utsatt för  maktövergrepp.

Lyssna  på den här intervjun med 66-årige f Tony Flannery  som tillhör – Redemtoristorden –när  han med egna ord skildrar  hur  han  av Troskongregationen  avstängts från att  kunna utöva sitt prästämbete.  Han får inte längre offentligt celebrera mässan.   Endast privat.

”Den kyrka som jag prästvigdes i för 40 år sedan och lovade att lyda har förändrats”  menar f Flannery som förklaring till att han anklagats att ha varit olydig mot kyrkan.

F Flannery beskriver den spännande tid som rådde efter Andra Vatikankonciliet med sitt öppna samtalsklimat jämfört med   vad som råder idag. ”Men kyrkan  missade att ändra på sina maktstrukturer”  menar f Flannery   och konsekvenserna  syns bla i utnämningen av biskopar som   f Flannery ser som ett av kyrkans stora problem.   Biskopar väljs inte utifrån sin kompetetens att vara ledere  utan utifrån sin ”ortodoxa syn ” på vissa speciella frågor  …….

Irlands biskopskonferens  utmärks av att helt sakna ledaregenskaper.

F Flannery utpekar den alltmer ökande centralismen i Rom som det absolut största problemet. Han oroar sig för prästsituationen  på Irland om 20 år och beklagar att det är förbjudet att ens diskutera lösningar på detta stora framtida problem.

F Flannery tror att det som tilldrog sig Troskongregationens uppmärksamhet var att han tog  initiativ  till  grundandet The Association of Irish Priests (ACP)

http://www.cbc.ca/player/Radio/The+Sunday+Edition/ID/2331453329/

// Irène

http://www.katolskvision.se/blog/?p=5586

http://www.katolskvision.se/blog/?p=5790

PS   Ord står mot ord.  Ärkebiskop Müller som helt förnekar att kyrkan lider av centralism och f Flannery  som utpekar centralismen som kyrkans absolut främsta problem.

Flannery  som framhåller  precis de  frågor som  brännande och bråttom att diskutera  inom kyrkan   som Müller degraderar som  tjatiga och sekundära.

F Flannerys beskriving av  Troskongregationen hantering av hans ärende är RÄTTSVIDRIGT och skulle aldrig accepteras i det civila samhället.   Troskongregationen bryter mot ett rättssamhälles mest grundläggande  normer.

Hur länge ska vi katoliker tvingas acceptera  att bilden av kyrkan ena dagen är  Kristi kropp och nästa dag bevittna att kyrkan förvandlas till den mest rättsvidriga stat i hela Europa som rättsligt förgriper sig på sina undersåtar genom ett maktutövande av det mest  auktoritära slag som går att hitta i våra dagars Europa.

Denna rättsvidriga hierarki  som ena dagen  förbjuder  en av sina modigaste och mest hängivna präster att utöva sitt prästämbete och nästa dag  vill samma hierarki  evangelisera världen på nytt ……..

Ur led är tiden……

Att skriva till f Flannery   och visa honom sitt stöd kanske är det  som står till buds för den som  lyssnat till intervjun och vill göra något…….